שיטת הדיג ברובה תת ימי בצלילה עם מתקני נשימה מלאכותיים היא שיטת דיג אסורה, בהתאם לתיקון שבוצע בתקנות הדיג בשנת 1998.מאז התיקון לחוק, צומצם השימוש בשיטה זו, למעט מקרים חריגים בהם ניתנו רישיונות דיג לקבוצה מצומצמת של דייגים. עתה בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לאסור כליל את הדיג בשיטה זו, בכפוף לשימוע שיאפשר לדייגים שיפגעו מהמהלך להשמיע את טענותיהם.


בשנים האחרונות עוקב משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחר אוכלוסיות הדגים שניצודה בשיטה זו, כדוגמת דקרים (לוקוסים). המשרד מצא כי ישנה ירידה ופגיעה בהיקפי אוכלוסיות דגים אלה, ונוצר מצב מתמשך של פגיעה קשה בהן לאורך זמן. פגיעה זו חמורה במיוחד כאשר הדיג נעשה בשיטה של צלילה תוך שימוש במתקני נשימה מלאכותיים, המאפשרת ביצוע דיג לאורך פרק זמן ממושך, בין היתר תוך שימוש בסירות להגעה לאזורי הדיג. לכן, בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להפסיק את מתן הרישיונות החריגים לדיג בשיטה זו, החל משנת 2016.


בנוסף, בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לאסור כבר מהחודש הבא את הדיג בצלילה עם מתקני נשימה בתקופת הרבייה של הדגים בים התיכון בין התאריכים 14 באפריל ל- 15 ביוני 2015.  

מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניר פרוימן מסביר  כי "בעונת הרבייה, בחודשים אפריל עד יוני בכל שנה, נוצר הדור הבא של הדגיגים, המהווים את אוכלוסיית הדגים שהיא המקור לשלל הדיג בים התיכון ברוב שיטות הדיג. בנוסף, בתקופה זו הדגים מרוכזים באזורים בהם הם חשופים פחות לדיג בשיטות "פאסיביות", דוגמת דיג ברשתות או בחכות, אך רגישים יותר לדיג בצלילה ברובה תת ימי, שהיא שיטה "אקטיבית" המאפשרת גישה ישירה של הדייגים לאתרי ההתרבות".