הזרים השקיעו בישראל כ-1.091 מיליארד דולר נטו בחודש פברואר, לעומת 574 מיליון בלבד בינואר, אך ההשקעות של הישראלים בחו"ל עולות ביותר מפי שניים ל-1.864 מיליארד דולר נטו, לעומת 950 בינואר. נתונים אלו פורסמו היום על ידי החטיבה למידע וסטטיסטיקה של בנק ישראל.
 
חלוקת ההשקעות הזרות הייתה כדלהלן: 870 מיליון דולר השקעות ישירות במשק לעומת 734 מיליון בינואר, ואילו 221 מיליון דולר נטו הושקע בניירות ערך סחירים לעומת מימושים נטו של 160 מיליון דולר בינואר. מתוך ה-221 מיליון דולר שהושקע בניירות ערך סחירים  164 מיליון דולר נטו הושקע באמצעות הבורסה של תל אביב לעומת מימושים של 382 מיליון בינואר ו-57 מיליון דולר נטו בבורסות זרות לעומת 221 בינואר.
 

מתוך ההשקעות שבוצעו בתל אביב, הזרים רכשו 199 מיליון דולר נטו במניות לעומת 177 מיליון בינוואר ועוד 16 מיליון דולר באגרות חוב פרטיות לעומת 25 מיליון בחודש הקודם.

מימושים נטו נרכשו בשווי 52 מיליון באגרות חוב ממשלתיות לעומת 582 מיליון בחודש הקודם. בבורסות הזרות, המשקיעים מימשו מניות ישראליות (דואליות)  שנסחרות בחו"ל בסך כולל של 47 מיליון דולר, לעומת 157 מיליון בחודש הקודם ועוד 36 מיליון דולר נטו באגרות חוב פרטיים וזה לעומת ביקושים של 85 מיליון בינואר. כנגד נרשמו השקעות נטו של 140 מיליון דולר באגרות חוב ממשלתיים שנסחרים בחוץ לארץ לעומת  193 מיליון בינואר.
 
בהשקעות של ישראלים בחו"ל חל גידול חד בפברואר, השקעות ישירות של 30 מיליון דולר לעומת 395 מיליון בחודש הקודם, ההשקעות בניירות ערך גדל ל-1,564 מיליון דולר לעומת 555 מיליון דולר בחודש ינואר. השקעה במניות הסתכמה ב-852 מיליון דולר לעומת 146 מיליון,  ואילו ההשקעות באגרות חוב גדלו ל-713 מיליון לעומת 408 מיליון בינואר.