בחודש מרץ השנה רכשו משקיעים זרים ניירות ערך מקומיים בסך כולל של 647 מיליון דולר, לעומת 19 מיליון בפברואר ומינוס 244 מיליון בינואר, כך נמסר היום (רביעי) מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. 
עוד נמסר כי בחודש מרץ השקיעו תושבי חוץ כ-374 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות ופרטיות הנסחרות בתל אביב, ועוד 61 מיליון דולר באג"ח הממשלתיות הנסחרות בחו"ל. 
מהנתונים עולה כי השקיעו תושבי חוץ 263 מיליון דולרים נטו במניות שנסחרות בבורסת תל אביב ועוד 36 מיליון דולרים במניות ישראליות שנסחרות בחו"ל, ביחד השקעות של 299 מיליון דולר, לעומת 148 מיליון בפברואר ו-94 מיליון בינואר.

ההשקעות הישירות במשק בישראל, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש מרץ בכ-1.2 מיליארדי דולרים, ביניהם כ-300 מיליון דולר בהשקעה בחברה אחת, כאשר הפעילות התרכזה בענפי התעשייה והחרושת, והמידע והתקשורת.
בכיוון ההפוך, בחודש מרץ קטנו ההשקעות של ישראלים בחו"ל לעומת פברואר, כאשר השקעות נטו בניירות ערך חו"ל עומדות על כ-810 מיליוני דולרים, לעומת 1.67 מיליארד בפברואר ו-513 מיליון בינואר.
ההשקעות במניות הסתכמו ב-109 מיליון דולר לעומת 852 מיליון דולר בפברואר ו-146 מיליון דולר בינואר, ואילו ההשקעה באגרות חוב הסתכמה ב-701 מיליון דולר לעומת 804 מיליון בפברואר ו-367 מיליון דולר בינואר.