בחודש פברואר 2015 עמד השכר הממוצע במשק על כ-9,378 ש"ח לחודש, עליה של 3.4% לעומת החודש המקביל אשתקד. בנוסף, עלה מספר השכירים בקצת יותר מ-0.3% לעומת פברואר 2014, ובסך הכל סה"כ 3.28 מיליון.

על פי הנתונים למגזרים השונים, עולה שיש פערים משמעותיים בשכר של המגזרים השונים. בעלי השכר הגבוה ביותר הם עובדי הכרייה והחציבה אשר שכרם החודשי נמצא בראש הטבלה עם 19,794 שקלים מדי חודש.

בקצה השני של הסקאלה נמצאים עובדי שירותי האוכל והאירוח, עם שכר חודשי ממוצע של 4,128 שהוא מתחת לשכר המינימום שעומד על 4,200 שקלים.

בחמישיית בעלי השכר הגבוה נמצאים מלבד עובדי הכרייה והחציבה גם עובדי מידע ותקשורת, הם לוקחים מידי חודש הביתה 18,150 שקלים, אחריהם עובדי החשמל, מים וביוב עם שכר חודשי של 17,239. בנוסף, שכרם של עובדי השירותים הפיננסיים הוא בממוצע 16,992 שקלים ואילו עובדי מדינה, רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים הרוויחו בפברואר 15,192 שקלים בממוצע לחודש.

בקצה השני של המגזרים עם השכר הנמוך נמצאים עובדי מנהל ותמיכה שכולל גם שומרים וגם עובדי ניקיון אשר שכרם החודשי הממוצע הוא 4,931 שקלים, אחריהם אומנים עם שכר חודשי ממוצע של 5,571 שלקים ולבסוף, עובדי חקלאות ייעור ודייג אשר משתרכים 6,281 שקלים לחודש.