שירות התעסוקה פרסם היום (רביעי) נתונים לגבי רמת התעסוקה במשק ומתברר שנרשם שיפור קל בכל הפרמטרים.מספרם של סך דורשי העבודה שהתייצבו בשירות, בחודש אפריל הסתכם ב-205,694 אלף, בהשוואה ל-206,190 אלף בחודש הקודם.


מספרם של המובטלים על פי הקריטריונים של השירות פחת קלות באפריל ל-192,224 אלף בהשוואה ל-192,271 אלף בחודש קודם.


ירידה חלה גם בתובעי הבטחת הכנסה, ל-104,254 אלף, בהשוואה ל-106,677 אלף בחודש הקודם.שוק התעסוקה מתייצב שכן מספרם של המפוטרים החדשים שנרשמו בשירות התעסוקה בחודש אפריל הסתכם ב-13,147 לעומת 13,156 בחודש הקודם. עם זאת, נושא עומק האבטלה עדיין בעייתי. מספרם של אלו שבמהלך 12 החודשים היו מובטלים 270 יום או יותר, הסתכם בחודש אפריל ב-69,779, 36.3% מסך דורשי העבודה לעומת 35.1% במרס.מנכ"ל שירות התעסוקה, בועז הירש, מוסר כי "חודש אפריל אופיין בנתונים חיוביים בשוק העבודה, אשר באו לידי ביטוי בהמשך המגמה המסתמנת בחודשים האחרונים של ירידה במספרם של דורשי העבודה שהתייצבו בשירות. יש לציין כי הירידה הניכרת שניתן לראות בנתוני מקור, הינה עונתית ומוסברת בגין חג הפסח".