זה נשמע אולי יותר מדי טוב אבל הסיפור אכן אמיתי. מנהל רשות המסים משה אשר מינה אתמול צוות פנימי הכולל נציגים בכירים מהחטיבות השונות, שיסייע במיצוי זכויותיהם של האזרחים בכל הנוגע לתחומי המס.
הצוות גם יסייע לנישומים הפרטיים בהקטנת תשלום המס בעסקאות שכיחות, בעידוד הגשת בקשות להחזרי מס, בבדיקה ובמיצוי האפשרויות העומדות בפני פורשים ממקומות העבודה ועוד.
בצד פעילותה לאכיפת דיני המס, רשות המסים רואה חשיבות רבה בקידום מיצוי הזכויות על ידי האזרחים, כדי לתרום לחיזוק אמון הציבור ברשות. כבר כיום פועלת הרשות בדרכים מגוונות למיצוי זכויות. המדובר בפרסום מידע בעלוני מידע, במדריכים ובסימולטורים ייעודיים לשכירים באתר האינטרנט, בהפקת חוברות ״דע את חובותיך וזכויותיך״, בהפעלת לשכות הדרכה למילוי הדוח השנתי, במשלוח מכתבים לזכאים למענק עבודה ועוד.

הצוות שמונה נדרש על ידי מנהל הרשות לבחון ולגבש הצעות להרחבת האפשרויות למיצוי זכויות הקיימות כיום ולהציע אפשרויות חדשות. אחת הדוגמ אות היא יי דוה הציבור לגבי האפשרות לבקש החזרי מס, הרחבת הקריטריונים לביצוע תיאום מס באינטרנט וסיוע במידע לפורשים. הצוות התבקש להגיש את המלצותיו עד סוף ינואר 2016.
בתגובה להודעה אומר עו״ד ורו״ח יואל רטנר, בעליה של חברת SAVETAX, כי ״מדובר בלעג לרש״. לדבריו, ״רשות המסים שודדת את מי שמקבל רכב צמוד ומשתמש בו לצרכים עסקיים. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) יצרו למאות אלפי שכירים שנוסעים ברכב צמוד עיוותי מס המייצרים למדינה הכנסה לא מוצדקת של שמונה מיליארד שקל לשנה״. חברת SAVETAX עוסקת בהחזרי מס לבעלי רכבי חברה בנושא שווי שימוש באמצעות יומן רכב ממוחשב המודד ומדווח על נסיעות עסקיות ופרטיות. החברה מתנהלת במישור המשפטי נגד רשות המסים.