המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, דורית סלינג׳ר, מוציאה אל הפועל את אחת הרפורמות החשובות ביותר בתחום ביטוח המבנה לדירות, רפורמה שתבוצע לאחר שנים שבהן לא היו שינויים משמעותיים במבנה הפוליסה. בין היתר, התקופה לשכירת דירה חלופית במקרה של נזק טוטלי לדירה תוכפל לשנה.מדובר באחד משווקי הביטוח החשובים ביותר, שהיקף הפרמיה שבו (כולל ביטוחי משכנתה) נאמד בכמיליארד שקלים לשנה. למעשה, לכל משק בית יש כיום ביטוח מבנה שמכסה מפני רעידות אדמה, נזקי מים, צנרת ומפני נזקים אחרים למבנה. העלות העיקרית בביטוחי המבנה נובעת מהכיסוי הנוגע לרעידות אדמה.הוראת המפקחת כוללת עשרה שינויים במבנה הפוליסה הבסיסית. כך למשל, יהיה ניתן לעבור בין חברות הביטוח ללא קנסות מעבר, בניגוד למצב היום. שינוי נוסף יאפשר ללקוחות להרחיב את תחולת הפוליסה ולכלול בה, לראשונה, גם שטח מהתוספות לבית (כמו הפרגולה).לקוח שיהיה מעוניין יוכל להרחיב את תחולת הפוליסה גם מעבר למבנה עצמו ולהוסיף גם את שטח המקרקעין. הדבר נועד במקרה של "טוטל לוס" (הרס מוחלט של המבנה). זאת בניגוד למצב כיום, כשהפוליסות הקיימות לא מכסות גם את שווי הקרקע. שינוי משמעותי נוסף יאפשר ללקוח לקבל פיצוי בגובה הנזק, גם אם לא לכל הדיירים במבנה היה כיסוי ביטוחי. עד היום, במקרה של נזק מוחלט למבנה (נניח כתוצאה מקריסתו עקב בעיית גז), אלה שהחזיקו בפוליסות לא יכלו לקבל את תמורת הנזק כי לא היה ניתן להעריך את שווי הפוליסה היחסית. לפי ההצעה החדשה, הפוליסות החדשות יהיו ידידותיות יותר בתחומים נוספים וייטיבו עם הצרכן.השינויים, שייכנסו לתוקף כבר בשבוע הבא, יחליפו את כל פוליסות הביטוח הקיימות, ולפי ההערכות יביאו להוזלה מסוימת בפרמיות הביטוח. נזכיר כי המפקחת סלינג׳ר כבר התערבה לפני כשבועיים בפרמיות הביטוח שישולמו לסוכנים בביטוח מבנה והפחיתה אותן למחצית מהפרמיות הקיימות היום. שינוי זה יפגע ברווחי סוכני הביטוח, אך אינו רלוונטי לחברות לביטוח ישיר.