מנתוני מנהל המחקר במשרד הכלכלה עולה כי 16% מכלל העסקים במגזר העסקי העסיקו עובדים חרדים ב-2014, לעומת 8% בלבד מהעסקים בשנת 2008.  בשנת 2008 מספר העובדים החרדים במגזר העסקי עמד על 48.5 אלף לעומת 101 אלף בשנת 2014.
מחקר חדש של מינהל המחקר במשרד הכלכלה שבחן את היקפי העסקת חרדים במגזר העסקי ואת עמדותיהם של מעסיקים ביחס לאפשרויות העסקת עובדים ממגזר זה, חושף נתונים מפתיעים בכל הנוגע להעסקת חרדים בישראל. המחקר המיוחד הקיף מדגם מייצג של 505 עסקים במגזר העסקי והוא נועד לסייע בקידום חרדים בשוק העבודה ובפיתוח כלי סיוע למעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים אלו. 
במינהל מדגישים כי הסקר כלל ממצאים הבוחנים גם את עמדות מעסיקים שלא העסיקו עובדים חרדים ביחס לאפשרויות העסקת עובדים ממגזר זה. מעסיקים אלו נשאלו מהן להערכתם הסיבות המרכזיות לכך שבעסק שלהם לא מועסקים עובדים מהמגזר החרדי. הממצאים מצביעים על מכלול הסיבות שהמעסיקים העריכו כחסמים מרכזיים לקליטת עובדים חרדים בעסק שלהם.


מחונכים לדבקות ושקדנות. אריה דרעי. צילום: מרק ישראל סלם 

מנהל מינהל המחקר, בני פפרמן מסביר: "המחקר מלמד כי השינויים במגזר החרדי והמדיניות הממשלתית לעידוד תעסוקה במגזר החרדי באים לידי ביטוי בגידול במספר העסקים והעובדים החרדים במגזר העסקי, בעיקר בקרב עסקים בינוניים וגדולים בבעלות חילונית. עם זאת קיימים עדיין חסמים, דעות קדומות ומודעות ציבורית נמוכה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, זאת על-אף מידת שביעות הרצון הגבוהה מהעובדים החרדים בקרב מעסיקים חילונים שהעסיקו עובדים ממגזר זה". 

שר הכלכלה, אריה מכלוף דרעי לא ממש התפלא מהנתונים: "איני יכול לומר כי אני מופתע מרמת שביעות הרצון הגבוהה בקרב מעסיקים מהעסקת עובדים חרדים, המחונכים מגיל צעיר לדבקות ושקדנות ונכונים לעבודה מאומצת והתמודדות עם אתגרים. כולי תקווה כי המחקר יעודד מעסיקים להתנסות בהעסקת עובדים מקרב האוכלוסייה החרדית ולהתגבר על התפיסות והדעות הקדומות שלעתים מהוות חסם עבורם".