משלחת של התעשיינים, בראשות נשיא ההתאחדות שרגא ברוש, נפגשה היום (ראשון) עם שר האוצר משה כחלון כדי להתריע מפני המשך הידרדרות התעשייה הישראלית.הפגישה התקיימה על רקע נתוני המשק העגומים שנחשפו בשבוע שעבר. על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה, הצמיחה במשק צנחה ל־%0.4 במונחים שנתיים, בין השאר על רקע הירידה החדה ביצוא ובצריכה. שר האוצר מודע לכך שאחד המהלכים החשובים לעידוד הצמיחה, התעסוקה והיצוא הוא עידוד התעשייה. לצורך מטרה זו הנחה כחלון את החשבת הכללית באוצר לבחון דרכי סיוע לתעשיינים. מנתונים שפורסמו בסוף השבוע התברר שהאוצר ביצע בשבוע האחרונות עסקות גידור של התחייבות מול דולר בהיקף של 280 מיליון דולר ומול יורו בהיקף של 100 מיליון יורו.בפגישה היום הציגו נציגי התעשיינים בפני כחלון שורה של נתונים שכבר נחשפו בעבר, ולפיהם גובר והולך הקצב של העברת קווי ייצור והשקעות תעשיינים לחו"ל. כמו כן תוצג בפני השר הירידה החדה בפתיחת מפעלים חדשים בישראל, בין השאר על רקע המסים שמוטלים על התעשייה, כולל היטל פיתוח מיוחד ברשויות המקומיות המופיע בתקציב הנוכחי. התעשיינים צפויים להזהיר את כחלון מפני אחד האבסורדים הקיימים לדבריהם, והוא פתיחת המשק ליבוא מתחרה בתנאים לא שוויוניים, תוך פגיעה בתעסוקה ובתעשייה המקומית ותוך החלשת מכון התקנים. אחד הנושאים שיועלו בפגישה הוא הקמתה מחדש של הקרן לתמיכה במפעלים במצוקה, צעד שכחלון בוחן בחיוב.הקמת הקרן הייתה חלק מההסכמים במשק כבר ב־2009. לעובדי המגזר הציבורי נוכה אחוז מסוים משכרם, והכספים שהצטברו בה הסתכמו ב־220 מיליון שקל. למרות זאת, מתברר כי הקרן מעולם לא הוקמה פורמלית ולא ברור מה נעשה בכסף שנצבר בה.בתגובה לפניית "מעריב־השבוע" אישרו באוצר את דבר קיום הפגישה והדגישו את מחויבות שר האוצר לתעשייה הישראלית.ברוש אמר ל"מעריב־השבוע": "שוחחתי עם שר האוצר וידוע שהוא קשוב לצרכינו. מצב התעשייה ידוע, והנתונים מדברים בעד עצמם. לצערי, התעשייה הפסיקה להיות מנוע הצמיחה של המשק, ואם למקבלי ההחלטות חשובים נתוני התעסוקה והיצוא, אזי חייבים לנקוט צעדים דחופים לעידוד התעשייה. אסור להמתין, ויש לשלב את המהלכים הללו כבר בתקציב הקרוב".בתוך כך, בנק ישראל יפרסם מחר את החלטת הריבית לחודש ספטמבר. חוגים במערכת הפיננסית מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי. עם זאת, נגידת בנק ישראל עשויה לנקוט מהלכים מוניטריים נוספים לחיזוק הדולר והיורו. על רקע זה התחזקו בימים האחרונים הדולר והיורו מול השקל.