חברת אלון הרבוע הכחול הודיעה אתמול רשמית על כוונתה למכור את השליטה בחברת דור אלון אנרגיה. את תהליך המכירה תלווה חברת לאומי פרטנרס.בעקבות כך יוכלו משקיעים פוטנציאליים המגלים עניין בעסקה להיכנס לחדר המידע שנפתח במיוחד לצורך המכירה ולקבל מידע נוסף, בתנאי שיחתמו על הסכם סודיות. בחברה מסרו כי המידע יתבסס בין השאר על הדוחות הכספיים לרבעונים הראשון והשני של השנה שפורסמו רשמית.
 
 דור אלון נחשבת כיום לרביעית בגודלה בשוק האנרגיה. ברכישתה מגלים עניין כמה משקיעים מקומיים ומשקיעי חוץ. יש לציין כי למעט קבוצת דלק, כל חברות האנרגיה הישראליות נמצאות כעת על המדף למכירה. מדובר בחברת פז בבעלות בינו צדיק, בחברת סונול שבבעלות קבוצת עזריאלי, בחברת טן שבבעלות איש העסקים אליעזר פישמן וכעת בחברת דור אנרגיה.
 

קבוצת אלון מוכרת את השליטה כדי לצמצם את היקפי החובות שלה, במיוחד לספקים. במסגרת זו היא גם מתכוונת למכור את חלקה בחברת כרטיסי האשראי דיינרס תמורת סכום הנאמד ב־140 מיליון שקל. כפי שנחשף ב”מעריב־השבוע”, ברכישת החברה מגלה עניין גם חברת אל על. עם זאת, לחברת האם ויזה כאל יש זכות סירוב לרכישת המניות.