שיפור קל נרשם בהיקף בתעסוקה בחודש ספטמבר, כך עולה היום (ראשון) מנתונים של לשכת התעסוקה.

נרשמה ירידה של חצי אחוז במספרם של סך דורשי העבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה בחודש ספטמבר ומספרם הסתכם ב-194,297 אלף, בהשוואה ל-195,258 אלף בחודש הקודם.

שיפור חל גם במצבם של השכבות הכי חלשות במשק שכן במספרם של תובעי הבטחת הכנסה, נרשמה ירידה של-0.6%, ומספרם בחודש ספטמבר הסתכם ב- 97,928 אלף, בהשוואה ל-98,477 אלף בחודש הקודם .

עם זאת במספרם של המפוטרים החדשים שנרשמו בשירות התעסוקה נרשמה עלייה של 0.3% בהשוואה לחודש קודם, ומספרם בחודש ספטמבר הסתכם ב-12,325 אלף בהשוואה ל- 12,286 בחודש הקודם.

בתוך כך ניכרת ירידה ברמת האבטלה. על פי שיטת המדידה של שירות התעסוקה נרשמה ירידה של 0.6% ל-181,577 אלף מובטלים בהשוואה ל-182,703 אלף בחודש קודם.