מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הגיש היום (שלישי) ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, את דוח מבקר המדינה אשר עוסק בעיקרו בתחומי הכלכלה והתשתית.


משרד מבקר המדינה הקדיש השנה תשומת לב מיוחדת להתמודדות הממשלה עם הריכוזיות במשק ועם המונופולים. הדוח הנוכחי כולל פרק על הכשל בהתמודדות עם המונופול של חברת החשמל והצורך להוציא מן הכוח אל הפועל את הרפורמה שעליה הוחלט עוד ב-1996. על פי המבקר: "הריכוזיות הקיימת בענפי המשק השונים, תורמת לעלייה ביוקר המחיה. לא נוצרים תנאי תחרות אמיתיים במשק ומונופולים ממשיכים לשלוט בענפים השונים".

שפירא מצביע על בעיות חמורות בפיקוח על המונופולים במדינה ומבהיר: "כל עוד לא נוצרים תנאי תחרות אמיתיים במשק, יש להידרש לצורך לפקח על המחירים. אלא שוועדות המחירים שהקימה הממשלה מתפקדות בצורה לקויה. על הממשלה לפעול ליצירת "חומת מגן" לצרכנים ולעמוד כצוק איתן אל מול חברות בעלות כוח שוק ריכוזי, לחזק את המקצועיות של הגופים המקצועיים והמאסדרים, וכן לשלב מידע שנאסף מכלל גופי הממשלה ולהביא לידי שיתוף פעולה ותאום ביניהם.

המונופול שסופג את מירב האש היא כמובן חברת החשמל, אשר על פי טענותיו של שפירא מחזיקה באלפי עובדים מבוזבזים, והודיע כי כבר בשנת 2008 התריעו בפני החברה שיש הרבה יותר מדי עובדים "מבוזבזים". על פי ההערכות מדובר על בין 1700 ל-2500 עובדים. הנזק שנגרם עקב כך עומד על סכום אסטרונומי של בין  9.1 ל-12.4 מיליארד שקל, בשנים 2008-2013 בלבד.


"חמישה צוותים גיבשו במרוצת השנים מתווים שהתרחקו בהדרגה מתכלית חוק משק החשמל. אין כרגע תמימות דעים בדבר מבנה משק החשמל הרצוי. הקיפאון שנוצר בקידום הרפורמות במשק החשמל, וכן העיכוב בעדכון תעריפים ואי-יישום תכניות התייעלות, פוגעים קשות במשק החשמל, בצרכני החשמל ובמצבה הכספי של חברת החשמל.

"גם השינוי המבני שהציע צוות ההיגוי האחרון, שהוקם ביולי 2013, משמר את מעמדה המונופוליסטי של החברה. המשך המצב הקיים מהווה סיכון הן לשרידות החברה והן למשק, וככל שיתמשך, הסיכון והעלות למדינה ילכו ויגדלו", פוסק המבקר שפירא.

עלות "חשמל חינם" לעובדים עומדת על 10 אלפים שקלים בשנה. אם התקבלתם וקיבלתם קביעות, צפו לקפיצת שכר של 100 אחוזים (400 אלף ש"ח בשנה). עוד נכתב כי חברת החשמל מיגנה 140 אלף עמודים ב-233 מיליון שקלים, שלטי סכנה ודוקרנים, אך החלק המעניין הוא כי 23 אחוזים מהכסף הלך לתכנון, כיוון שמדובר על כל עמוד בנפרד. 

חוק משק החשמל מ-1996 קבע כי ב-2006 יפקעו רישיונותיה של חברת החשמל לייצור, להולכה ולחלוקת החשמל, ולא ניתן יהיה לחדש את הרישיונות אלא אם החברה תעבור שינוי מבני. הניסיונות לערוך שינויים בחברה נכשלו בעקבות ויכוחים עם ועד העובדים על יישומו, וכל שנה האריכה הממשלה את תוקף הרישיונות בצווים שנדרשים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. המועד הבא לפקיעת הרשיונות הוא ב-1 בינואר 2016.

מרשות החשמל נמסר בתגובה כי "דוח מבקר המדינה מבקר את חוסר ההתייעלות הנמשך בחברת החשמל לאורך השנים, ובפרט כנגד גידול הוצאות השכר והתנהלות כספית של החברה. רשות החשמל מתריעה בעניין זה שנים".

רשות המסים לא טורחת להחזיר כספים לאזרחים
 

רשות המסים בישראל, על פי המבקר, לא טורחת להחזיר לאזרחים את הכסף שנגבה מהם, גם אם יש גביית יתר, שמחייבת החזרת כספים אל האזרחים.

"אמון הציבור במערכת המס מבוסס מצד אחד על כך שכל אזרח משלם מס אמת ומצד שני, כאשר יש גביית יתר - שרשות המיסים תפעל לספק לנישום את המידע והשירות הנדרשים לשם מיצוי זכויותיו וקבלת כספו, שנגבה ביתר, בחזרה. הממצאים בעניינים אלה מלמדים שרשות המיסים לא עשתה די כדי לאפשר לנישומים אלה למצות את זכויותיהם וכי השירות שהיא מספקת להם לקוי . בקופת רשות המיסים נותרים הטבות והחזרים שהנישומים זכאים להם על פי הדין, ובהיקפים משמעותיים".


משרד התחבורה: "איבוד שליטה מול חברות משנה, כשל בבניית התעופה הפנים ארצית"
 

שפירא תקף את משרד התחבורה בעיקר על הדרך שבה הוא מתנהל מול גופים וטוען כי המשרד זורק את האחריות על חברות חיצוניות, ובכך מפקיר חלקים מהתחבורה בישראל ומכנה זאת "איבוד שליטה". משרד המבקר העלה טענה לפיה משרד התחבורה מעביר נושאים, ביניהם נושאים קריטיים ("נושאי ליבה"): "הבדיקה העלתה ליקויים רבים ומהותיים בהתנהלותם של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחברת נתיבי איילון בע"מ. ההליך בו עברו הסמכויות ממשרד התחבורה לחברות פרטיות נעשה בתהליך לא תקין ותוך איבוד שליטה ובקרה ראויות. שיטת התקשרות זו מצביעה על גישה ניהולית לא תקינה של הנהלת משרד התחבורה".

שפירא תמה על כך שעדיין לא נעשו שום הליכים של שיפור התעופה הפנים ארצית והטיל את מלוא האחריות בנושא על משרד התחבורה. פרק זה דן בהחלטה לסגור בזמן הקרוב את שדה התעופה בהרצליה ואת שדה דב בת"א מבלי שהוכנה חלופה מתאימה, אף שעניין זה היה ידוע שנים רבות לכל הנוגעים בדבר: "משרד התחבורה ורשות שדות התעופה טיפלו במשך שנים באופן כושל בכל הנוגע לפיתוח של תשתיות תעופה פנים ארציות".


איבוד שליטה מול חברות משנה. שר התחבורה ישראל כץ. צילום: פלאש 90

תעשיה אווירית: "750 אלף ש"ח דמי הצלחה ליועץ" 
 

ביקורת חריפה מתח המבקר על התעשייה האווירית וקבלת ההחלטות שבה, בעיקר בכל הנוגע ליועצי שיווק ואסטרטגיה. על פי בדיקת המשרד, החברה הכפילה את שכרו של אחד היועצים עימו היא התקשרה, נתנה לו בונוס של חצי מיליון שקלים ללא תיעוד הסיבות והשיקולים וכן, שילמה לו דמי הצלחה בסך של 4.6 מיליון ש"ח ללא קבלת אישורים מספקים לעניין. עוד מקרה מצביע על התקשרות עם יועץ, לו שולמו דמי הצלחה של 750,000 ש"ח חמישה חודשים וחצי לפחות לאחר תחילת העסקתו בחברה.

                                                      *

"על הממשלה לוודא שהמטרות האמורות יושגו כדי להפחית את יוקר המחיה, לאפשר מיצוי זכויות ולהבטיח שיוויון הזדמנויות לאזרחים. משרד מבקר המדינה יוסיף לעקוב אחר תיקון הליקויים", סיכם שפירא את הדוח החריף.