בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר שלוש שנות מאסר על איש העסקים ג'קי בן זקן, שהורשע לפני חודשיים בפרשת הרצת המניות בחברת "מנופים פיננסיים שהייתה בבעלותו. בן זקן הורשע בכך שניסה לנפח את שווי המניות של חברתו. יחד עמו הורשע איש העסקים איתן אלדר, שנידון אף הוא היום (ראשון) לשלוש שנות מאסר.


השופט דוד רוזן כתב בהכרעתו כי "הנאשמים הונעו ופעלו למימוש מטרה אחת ויחידה: גריפת הון עתק לכיסם. מעייניהם של הנאשמים היו נתונים לתכלית אחת ויחידה, והיא בצע כסף. כל שעשו הנאשמים היה למען הגדלת רווחיהם והעשרת קופתם, תוך פגיעה בציבור הרחב, שנחלק לציבור משקיעים פרטיים תמימים ולקרנות מוסדיות ציבוריות, המאגדות אלפי משקיעים, שהניחו כספי חסכונותיהם להבטחת עתידם, מתוך אמונה שהכספים מושקעים בשוק הון הגון, שקוף, משוכלל ותחרותי".
 
על פי כתב האישום, בן זקן ואדלר רצו להשפיע על ערכה של מניית מנופים כדי שתעמוד בתנאים לכניסה למדד ת"א-100. הם מואשמים כי החליטו שאלדר יקנה את המניות ובן זקן ימצא אדם נוסף שיקנה אותם מאלדר כדי לספק לו מימון להמשך פעילותו. אדלר שיתף בעניין גם את קולנברנר והשניים פעלו יחד כדי להשפיע על שער המניה. העבירות המתוארות בכתב האישום התרחשו בחודש נובמבר 2010, ובדצמבר באותה השנה מניית מנופים אכן נכנסה אל מדד ת"א-100.
 

בן זקן כפר באשמה לאורך כל המשפט, אך השופט, דוד רוזן, נימק את ההרשעה בכך שהגירסאות שלו ושל הנאשם השני, אלדר, שגם כן הורשע, היו שיקריות וסתרו אחת את השנייה, ולכן הוא החליט להרשיע את שניהם. היום הסתיימה הפרשה בשליחתם של הנאשמים המרכזיים לעונשי מאסר.