האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים פרסמו היום (רביעי) את דוח סיכום הפעילות שלהם לשנת 2014 והציגו עלייה של 19.5% בבקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל.מהנתונים בדוח עולה כי בתחומי פעילות הכונס הרשמי, נמשכה בשנת 2014 מגמת העלייה בתחום פשיטות הרגל על הליכיו השונים. במהלך שנת 2014 הוגשו 14,497 בקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל (צווי כינוס), עלייה של כ-19.5% לעומת שנת 2013. בתי המשפט נתנו 13,228 צווי כינוס לפתיחת הליכי פשיטת רגל והציגו גידול של כ-17% לעומת שנת 2013. כמו כן, בתחום פירוק החברות במהלך שנת 2014 הוגשו 795 בקשות פירוק, עלייה של 7.5%. במקביל במהלך שנת 2014 ניתנו 520 צווי פירוק, עלייה של כחמישה אחוזים לעומת שנת 2013.הכונס הרשמי באופן הבא מנסה לשפר את פעילותו והוא החל בהרחבת הפעילות המקוונת, הכוללת בין היתר את הרחבת התשלומים בשרת התשלומים ברשת, הגשת תביעת חוב באופן מקוון, פיתוח טופס מקוון להמצאת מסמכים לכונס הרשמי והקמת ועדת חריס: בחודש מאי 2014 יזם הכונס הרשמי את הקמתה של ועדה מקצועית בראשות פרופסור רון חריס, דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ובהשתתפות מומחים בתחום ונציגי הכונס הרשמי, לבחינת סף הקיום הראוי לחייבים בהליך פשיטת רגל וקביעת אמות מידה לגיבוש תכנית כלכלית לחייבים בהליכי פשיטת רגל.