חברת כרטיסי האשראי ויזה כאל נמצאת על סף סגירת העסקה לרכישת חלקה של קבוצת הרבוע הכחול בחברת כרטיסי האשראי דיינרס.

הרבוע הכחול ודור אלון, המחזיקות ביחד ב-49% ממניות דיינרס, צפויות למכור את אחזקותיהן תמורת 150 מיליון שקל. ויזה כאל כבר מחזיקה ב-51% ממניות דיינרדס, כך שעם השלמת העסקה היא תחזיק במלוא מניות חברת כרטיסי האשראי. ויזה כאל נשלטת על ידי בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי ומנוהלת על ידי דורון ספיר.

אתמול פרסמה החברה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי. זה הסתיים ברווח של 42 מיליוני שקלים, לעומת רווח של 43 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאה ברבעון המקביל בשנה שעברה כללה רווח חד-פעמי של 16 מיליון שקל כתוצאה משינוי חשבונאי של מבנה הבעלות בדיינרס.

מתחילת 2015 הרוויחה ויזה כאל 116 מיליון שקלים, כמו אשתקד. עוד מתברר כי הכנסות החברה זינקו ב-9% ל-926 מיליוני שקלים, והוצאותיה גדלו ב-7% ל-732 מיליוני שקלים.

התוצאות מצביעות על צמיחה בהיקפי הפעילות. כך, למשל, מחזור הסליקה צמח ברבעון האחרון ב-8.6% ל-17.3 מיליארד שקלים. מתחילת השנה צמח מחזור הסליקה ב-8.3% ל-49.4 מיליארד שקלים. מספר כרטיסי האשראי המונפקים על ידי החברה מסתכם ב-2.3 מיליון.