ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח”כ איתן כבל (המחנה הציוני) תחל היום (ראשון) בסבב דיונים בנוגע לשימוש בסעיף 52 לחוק ההגבלים לצורך אישור מתווה הגז. לדיונים בוועדה שבראשות כבל, הנחשב לאחד ממתנגדי המתווה, יוזמנו כל המעורבים בשוק הגז הישראלי, ובכלל זה נציגי הארגונים החברתיים והסביבתיים, ראשי חברות הגז, נציגי הרשות להגבלים עסקיים ואנשי משרד האנרגיה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האנרגיה יובל שטייניץ (הליכוד) יופיעו בפני הוועדה רק בשבוע הבא. השר לאיכות הסביבה אבי גבאי (כולנו), המסתייג מהמתווה ושהוזמן לדיון, לא יופיע משום שהוא מנוע כשר בממשלה לבקר את החלטותיה. גם ראש מפלגתו ושר האוצר משה כחלון, אף שהוא מנוע מטיפול בסוגיית הגז, הביע בסוף השבוע את עמדתו המסויגת מהמתווה, והבהיר שיש צורך בשיפורים נוספים לטובת אזרחי המדינה.

הדיון בוועדת הכלכלה נדרש כיוון שהשימוש בסעיף 52 - העוקף בפועל את הרשות להגבלים עסקיים משיקולים מדיניים ומשיקולים של יחסים בינלאומיים - מצריך התייעצות עם ועדת הכלכלה. ואולם ראש הממשלה נתניהו, הלוחץ על אישור המתווה, לא יתחשב בהמלצת ועדת הכלכלה, באשר היא תהיה. נזכיר כי הכנסת והממשלה כבר אישרו את מתווה הגז. עם זאת, גם אם בסופו של דבר יחתום נתניהו על הסעיף, יוגש בג”ץ נגד המתווה, שעלול להוביל לעיכוב בפיתוח מאגר "לווייתן".

שר האנרגיה שטייניץ מסר ל”מעריב־השבוע” כי הדיון בוועדת הכלכלה הוא טכני בלבד ואין מדובר בדיון על עצם המתווה. “לא אתן להפוך את הדיונים בוועדת הכלכלה להצגה הטובה בעיר”, הבהיר שטייניץ, “יש הליכים דמוקרטיים ואפילו ח”כ כבל חייב לכבד אותם. המתווה, במתכונתו הנוכחית, מבטיח תחרות ועיני כולם נשואות להשלמתו כדי שניתן יהיה להתחיל בפיתוח מאגר 'לווייתן'”.

יש לציין שחברות האנרגיה מתייחסות למתווה הגז כאל עובדה מוגמרת. קבוצת דלק ונובל אנרג’י מקיימות מגעים למכירת אחזקותיהן במאגרים "כריש" ו"תנין" למשקיעים זרים. לשיווק הגז ממאגרים אלה תינתן עדיפות על פני שיווקו ממקורות אחרים. שטייניץ עצמו חזר לפני שבועיים מביקור בטקסס, שם ניסה לעניין משקיעים זרים לכניסה להשקעות בישראל. בשלב זה מאמציו לא נשאו פרי.