במשרד התשתיות לא מבזבזים זמן: הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, העניק אמש לבעלי הזכויות במאגרי "כריש" ו"תנין", חברות דלק, אבנר ונובל, שטרי חזקות למאגרים אלו. החזקות ניתנו לאחר שבג"ץ דחה אמש את הבקשות לעיכוב ביצוע המתווה.

על פי הודעת משרד האנרגיה בנושא, הענקת החזקות הינה השלב הראשון ביישום מתווה הגז הטבעי, שיאפשר את פיתוח משק הגז הטבעי בישראל.

שטרי החזקות יאפשרו לחברות למכור את החזקותיהן בחזקות ואף להכניס שותפים חדשים לפיתוח מאגרים אלו, שיהוו תחרות באספקת הגז הטבעי למשק הישראלי.

החזקות משתרעות על שטח של 250 קמ"ר כל אחת ובשטרי החזקה נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין פיתוח השדה, הוראות לעניין הקמה והפעלה של המתקנים שבחזקות, עריכת בדיקות, דיווחים, אחריות, ערבויות, ביטוחים וכיו"ב.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, אמר עם ההחלטה: "אנו מניעים את משק האנרגיה באופן דרמטי קדימה, וצעד זה הינו נדבך משמעותי ביותר ביישומו של מתווה הגז לטובת יתירות הגז במשק הישראלי. שילוב המהלכים האחרונים יוביל להגברת התחרות, כניסתם של שחקנים חדשים למשק הגז הישראלי והפיכתה של מדינת ישראל לשחקן משמעותי במשק האנרגיה".