הנה כמה תובנות על מצבינו אחרי סוף שבוע טעון בתגובה לדבריו של האזרח המודאג ד"ר יצחק ספורטה מאוניברסיטת תל אביב: קחו למשל את הנתון הבא- בסקר "פאנלס פוליטיקס" למעריב סוף השבוע, שבדק את שביעות הרצון של הישראלים בכמה תחומים, מצאנו נתון חשוב אחד, דווקא בסוף שבוע שבו ראש הממשלה מגלה פתאם גילויים חדשים כביכול ביחס למיגזר הערבי, ולא חוזר בו לגבי שום מילה נגד ציבור שלם - הנתון על כמה אנחנו מאמינים או לא, בפוליטיקאים שלנו.  


שימו לב- 57 אחוזים לא מאמינים בחברי הכנסת, לשליש נוסף מציבור הנישאלים מסתפק בהערכה בינונית. שני המספרים הללו יחד מצטרפים לתוצאה חמורה - יותר מ-80 אחוז מהציבור איבד ענין בפוליטיקאים. כמה לא מפתיע - אם נחבר לזה את חוסר הבטחון האישי שממשלה לא מסוגלת לספק לאזרחיה, ואם נוסיף  לזה עוד כמה נתונים על מצבה הכלכלי של החברה בישראל, כפי שמשתקפים מהדו"ח השנתי של מרכז אדווה- כמו למשל שיעורי אבטלה גבוהים בישובי הפריפריה- דימונה, ירוחם, עכו, שפרעם או חורה, שיעור העוני בישראל שהוא מהגבוהים מקרב מדינות ה OECD, העשירים שממשיכים להרוויח על חשבון

מעמד הביניים שכיסיו הולכים ומתרוקנים, והמדינה רק מחפשת איפה להרוויח עוד קצת כסף על חשבונינו, כל משפחה ישראלית חמישית חיה מתחת לקו העוני, לעומת המספר הדימיוני של חמשת נושאי המישרות הגבוהות בחברות הציבוריות שעלות שכרם מסתכם בכמעט שלושה מיליון ושבע-מאות אלף שקלים, לעומת שכר המינימום שעומד על כארבעת אלפים ושש-מאות שקלים.

אל תתפלאו חברי כנסת לא ניכבדה שהציבור מאס בכם לגמרי , אתם שגם העלתם לעצמכם את שכרכם החודשי מהחודש הבא כנסת בעוד כ- 1500 שקלים, ועוד לא דיברנו על משטרת המחשבות בנוגע ללימודי הספרות...אל תתפלאו שקיבלתם את הציון העלוב הזה. הרווחתם אותו ביושר".