סקר שערכה בסוף השבוע לשכת סוכני ביטוח בנושא ביטוח פנסיוני חושף בורות מדהימה בכל הנוגע לניהול כספי החיסכון לטווח הארוך. בסקר שנערך באמצעות מכון פאנלס השתתפו 503 משיבים בני 18 ויותר, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית. הסקר חושף ממצאים שכבר היו ידועים בעבר, ולמרות השיח הציבורי על מודעות להשקעות ולחיסכון, נותרו בפועל ללא שינוי.

76% מהאוכלוסייה אינם יודעים באיזה גוף חיסכון מתנהלת תוכנית הפנסיה שלהם, לא כל שכן מודעים לדמי הניהול או ליכולת המיקוח בעניין זה. יותר בעלי השכלה אקדמית מחזיקים קרן פנסיה בהשוואה לבעלי מקצועות אחרים, והם גם יודעים במידה רבה יותר היכן הקרן מתנהלת. עוד מתברר כי 45% חושבים שיסכימו לשלם לסוכן ביטוח עמלות לטובת ניהול החיסכון הפנסיוני שלהם. 33% השיבו שהם מחשיבים קרן פנסיה כעדיפה לחיסכון פנסיוני על פני ביטוח מנהלים או קופת גמל.

מהסקר מתברר עוד שעדיין קיימים פערים ברמת הידע בין גברים ונשים. על השאלות אם אתה יודע מהו היקף צבירת הכסף שלך ומה יהיה גובה הפנסיה כשתצא לגמלאות השיבו 27% מהגברים בשלילה, ואילו בקרב הנשים עמדה התשובה השלילית על 49%. רק 19% מהנשאלים השיבו בחיוב לשאלות אם הם מנהלים מעקב אחר החיסכון הפנסיוני, אם הם יודעים בדיוק כמה כסף צברו ומה יהיה גובה הפנסיה עם פרישתם לגמלאות.

תשובה מעניינת במיוחד נגדה לשאלת אמון הציבור ברגולציה. 8.8% בלבד סבורים שהרפורמות של משרד האוצר דואגות במידה רבה או רבה מאוד לעתידם הפנסיוני. מחצית מהנשאלים סבורים שהאוצר אינו דואג להם או שהוא דואג להם במידה מועטה. 

נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ' אמר בעקבות פרסום הממצאים: "העובדה שהרוב לא יתנגדו לשלם לסוכן ביטוח על ניהול התיק הפנסיוני מוכיחה שהציבור מבין את חשיבותו של חיסכון ארוך טווח. לצערי, הרגולטור אינו מספק תשתית מתאימה ליצירת ביטחון כלכלי, ולכן איננו יכולים לסמוך על איש פרט לעצמנו. ניהול כספי פנסיה הוא נושא מורכב, המצריך התערבות מומחה בתחום". עוד הוסיף כי "העובדה שכחמישית בלבד מהאזרחים עוקבים אחר החיסכון לפנסיה מדגישה את חשיבותו של הסוכן".

בחודשים האחרונים נעשו מאמצים מצד הממונה על שוק ההון והביטוח באוצר לגרום לשינויים בענף החיסכון ארוך הטווח לתועלת הציבור, תוך עימותים עם חברות הביטוח והסוכנים. אמש לא התקבלה תגובת האוצר לידיעה.