המצב הביטחוני מערים קשיים רבים על אזרחי המדינה, ובמיוחד על בעלי עסקים קטנים אשר סופגים השלכות כלכליות בעקבותיו. מעתה, בירושלים אשר מהווה מוקד קבוע לאירועי טרור, יקבלו בעלי עסקים אלו סיוע ממשלתי.

הרשות לפיתוח ירושלים קיבלה תקציב ממשלתי לסיוע לעסקים בירושלים שנקלעו לקשיים בגלל המצב הביטחוני. הזרמת הכספים נעשית במסגרת החלטת ממשלה מחודש נובמבר שמטרתה לסייע לעיר הבירה במצב הקשה שהיא נקלעה אליו. הרשות תיתן מענקים לעסקים קטנים ובינוניים כדי שיוכלו לממן רכישת רכוש, הוצאות לחידוש ציוד, הוצאות להשתלמויות והכשרת עובדים, הוצאות פרסום ושיווק, וכל הוצאה אחרת ששימשה או תשמש להגדלת מכירות העסק.

שורת הצעדים והפעולות שנקבעו במסגרת תכנית הצמיחה, תכנית מרום והחלטת ממשלה 788, על נוהל זה הנובע ממנה, אמורה להביא לפיתוחה ושגשוגה הכלכלי של ירושלים בתחומים שונים. זאת בהסתמך על הוראות חוק יסוד הקובעות כי "הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על-ידי הקצאת משאבים מיוחדים", וגם כי "לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים".

עינב בר, חברת מועצת עיריית ירושלים (התעוררות) ומחזיקת תיק העסקים: "את ההחלטה להעניק סיוע לעסקים בירושלים היו צריכים לקבל כבר בתחילת המשבר, שכן הכלכלה הירושלמית עוברת תקופה קשה מאוד מאז תחילתו של גל הטרור הנוכחי ועוד לפני כן. אני מברכת על פרסום הקריטריונים למענקים לעסקים הירושלמים, שיאפשרו להם לקבל סיוע מהמדינה במטרה להמשיך לשרוד. המשימה שלנו כעת היא להסתכל קדימה ולפעול ליצירת מנגנון קבוע, יעיל ומהיר יותר בעתיד למצבים ביטחוניים דומים. מתן המענקים באופן מיידי הוא קריטי לעסקים בירושלים, כשבלעדיהם העיר וחוסנה הכלכלי יהיו בסכנה. לאור המתיחות והרגישות המיוחדת של העיר, יש לפעול להקמת קרן ייחודית עם קריטריונים מוגדרים, בתקווה שלא ניאלץ להשתמש בה"