שרת המשפטים איילת שקד הציעה לפני כשבוע שתי הצעות חוק אשר יקלו על ביצוע פרויקט פינוי בינוי. עכשיו שר האוצר משה כחלון מציע תיקונים שגם ישפיעו לטובה על ביצוע פרוייקטים אלו. הזמן הממוצע לאישור תכניות לפינוי בינוי עומד על כחמש וחצי שנים, דבר המהווה חסם בקידום פרויקטים להתחדשות עירונית. לאור זאת, שר האוצר מוביל תיקון לחוק קידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור, אשר הופץ ביום חמישי האחרון, במטרה להביא לכך שזמן אישור התכניות יקוצר משמעותית.

בנוסף, התיקון יאפשר לממשלה להחליט על מתחם מועדף לדיור הכולל קרקע פרטית, ככל שמספר הבעלים בקרקע עולה על 50, ואף אחד מהם לא מחזיק מעל 15% מהקרקע, זאת אם ניתן לתכנן בקרקע 1,500 יחידות דיור לפחות. מטרת התיקון היא להתמודד עם תכניות משמעותיות למגורים, שלא מקודמות בשל חסם הבעלויות הרבות.


ההחלטה על הכרזת קרקע מרובת בעלים כמתחם מועדף לדיור תינתן פעמיים בשנה, לפי המלצת צוות שחבריו יהיו נציג שר המשפטים, נציג מנהל מינהל התכנון ונציג שר האוצר. כחלון יהיה זה שיקבע בתקנות אמות מידה שוויוניות לגיבוש המלצת הצוות בקרקע מרובת בעלים שיתייחסו, בין היתר, לכמות יחידות הדיור שניתן לתכנן במתחם, מידת התאמתה של הקרקע לתכנון מתארי, מידת הזמינות הצפויה להוצאת היתרי בניה, שיעור יחידות הדיור שהוראות התוספת השישית לחוק התכנון הנוגעת לדיור בהישג יד יחולו עליהן, ושיעור יחידות הדיור לשכירות ארוכת טווח במחיר מופחת ואופן הגשת ההצעות להמלצה על קרקע מרובת בעלים לצוות. שר האוצר, משה כחלון: "התיקון בחוק הוא צעד משמעותי נוסף בהסרת חסמים, קיצור תהליכי התכנון והבנייה והגדלת היצע יחידות הדיור".