שיפור קל במצב התעסוקה בחודש דצמבר, כך עולה מנתוני שירות התעסוקה שפורסמו היום (ראשון). בחודש האחרון של השנה שעברה נרשמה ירידה קלה במספרם של מבקשי תעסוקה בלשכות של רשות התעסוקה ברחבי הארץ, במספרם של מקבלי אבטחת הכנסה במספר המובטלים ובמספרם של אלו שאיבדו את מקום עבודתם.

מספרם של מבקשי עבודה בלשכות שירות התעסוקה הסתכם ב-190,632 בהשוואה ל-191,553 בחודש הקודם - ירידה של 0.6%. ירידה זהה נרשמה גם במספרם של תובעי הבטחת הכנסה, מ-95,856 בנובמבר ל-95,297 בחודש שעבר. הדבר נבע במידת ניכרת מהירידה במספר המפוטרים שבחודש דצמבר הסתכם ב-12,585 או ירידה של 0.4% לעומת מספרם בחודש נובמבר.

על פי הקריטריונים של שירות התעסוקה, גם במספרם של המובטלים נרשמה ירידה של 0.8%, 177,462 בדצמבר לעומת 178,872 בנובמבר.  

מנכ"ל שירות התעסוקה, בועז הירש, אמר כי "חודש דצמבר התאפיין בשיפור בנתוני התעסוקה. בחודש זה נרשמה ירידה במספרם של דורשי העבודה שהתייצבו בשירות, ירידה במספר המפוטרים החדשים ובמספר האקדמאים שהתייצבו בשירות, וכן ירידה במספר תובעי הבטחת הכנסה".