כלל אחזקות ביטוח סיימה את שנת 2015 ברווח של 285 מיליון שקל - ירידה של 21% בהשוואה ל־2014. הרבעון הרביעי הסתיים ברווח של 156 מיליון שקל, זינוק של 280%, בזכות גידול בגביית דמי ניהול משתנים. הון החברה מסתכם ב־4.55 מיליארד שקל.
 
כלל אחזקות ביטוח נהנית מעודף הון של 2.6 מיליארד שקל, אך למרות זאת אינה מחלקת דיבידנד. החברה נשלטת בפועל על ידי אי.די.בי פיתוח, אבל השליטה האפקטיבית בה מוחזקת באמצעות משה טרי, המשמש נאמן. המנהל הוא איזי כהן, ובתפקיד יו"ר הדירקטוריון מכהן דני נוה. 
 

למרות החוק המתגבש להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח ל־2.5 מיליון שקל בשנה, עמדה עלות העסקתו של כהן על 6.84 מיליון שקל ושל נוה על 3.42 מיליון שקל.
 
המפקחת על הביטוח באוצר הורתה למכור את השליטה בחברה, אלא שכל המאמצים שנעשו בשנתיים האחרונות נכשלו עד כה. בעלי החוב באי.די.בי פיתוח דורשים כעת ארכה נוספת.
 
החברה מציגה שיפור ברווחי הביטוח הכללי ובביטוח הבריאות. דמי ניהול משתנים בתיק ביטוח חיים משתתף ברווחים ירדו בגלל התשואות הנמוכות  של שוק ההון. ההכנסות מדמי ניהול משתנים הסתכמו ב־168 מיליון שקל לעומת 223 מיליון שקל ב־2014.
 
במהלך התקופה נרשמה הרעה בתוצאות ענף רכב רכוש עקב עלייה ניכרת בתביעות. ההכנסות מפרמיות הסתכמו ב־9 מיליארד שקל. דמי הגמולים בגין פעילות פנסיה וגמל גדלו ב־10% ל־6.35 מיליארד שקל. החברה מנהלת נכסים בהיקף של 168 מיליארד שקל. 
 
המנכ"ל איזי כהן: "כלל ביטוח ממשיכה להציג תוצאות מרשימות בעסקי הליבה בסביבה עסקית מאתגרת, רגולציה תכופה וסביבת ריבית אפסית. החברה מצליחה לעמוד ביעדים כתוצאה ישירה של אסטרטגיה לטיוב עסקי וצמיחה".