טלטלה במערכת הבנקאית: מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן הודיע היום (חמישי) על פרישה מתפקידו לאחר שבע שנים בתפקיד.
בהודעה שהעביר הבנק להנהלת הבורסה ולרשות לניירות ערך נכתב כי קינן נתן היום לדירקטוריון הבנק הודעה מוקדמת על סיום כהונתו בבנק, בתום שישה חודשים מהיום. עד למועד זה ימשיך קינן  לכהן כמנכ"ל פעיל.

בהודעה צוין כי "קינן החליט לפרוש מהבנק לאחר 38 שנות עבודה ולאחר שהבנק אימץ תכנית אסטרטגית לשנים הבאות וביצע את השינויים הארגוניים הדרושים כדי להביא להצלחתה". קינן טען כי הוא משאיר בנק חסון המוביל את מערכת הבנקאות הישראלית והביע את ביטחונו כי ימשיך לשגשג.

קינן מצדו הודה לחברי הדירקטוריון, חברי הנהלת הבנק ועובדיו. בהודעת הבנק נאמר כי חברי הדירקטוריון קיבלו בצער את הודעתו של קינן, ציינו את תרומתו החשובה ואת ההישגים הגדולים של הבנק בהובלתו כמנכ"ל והביעו תקווה להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד.