בחודש מרץ 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 185 אלף דורשי עבודה. מדובר בירידה קלה של 1.8% ביחס לחודש הקודם, שבו התייצבו 188.9 אלף דורשי עבודה כך פורסם היום (שלישי). הירידה במספר דורשי העבודה בחודש מרץ היתה גבוהה מהצפי על פי מודל החיזוי של שירות התעסוקה, דבר המצביע לטענתם על שיפור בשוק העבודה.

במבט ארוך טווח ניכר שיפור משמעותי במגמות האבטלה: ברבעון הראשון של שנת 2016 עמד המספר החודשי הממוצע של דורשי העבודה על 187.8 אלף דורשי עבודה, מספר הנמוך ב-2.9% ביחס למספר דורשי העבודה הממוצע ברבעון הקודם, שעמד על 193 אלף. כמו כן המספר החודשי הממוצע של דורשי עבודה בשנת 2016 היה נמוך ב-9.6% ביחס למספר החודשי הממוצע של דורשי העבודה ברבעון המקביל בשנת 2015, שעמד על 207.8 אלף. ירידה חדה זו נובעת בעיקר מירידה משמעותית במספר תובעי הבטחת הכנסה בישראל.

מנכ"ל שירות התעסוקה, בועז הירש, אמר כי "נתוני שירות התעסוקה מצביעים על חוזק שוק העבודה, כאשר החודש הירידה במספר דורשי העבודה מוסברת לא רק בירידה במספר תובעי הבטחת הכנסה. אלא גם מירידה מתמשכת במספר תובעי דמי אבטלה שאינם אקדמאים והן במספר המפוטרים והמתפטרים. כמו כן, החודש נרשמה לראשונה ירידה גם במספר תובעי דמי אבטלה אקדמאים. עם זאת, למרות הממצאים החיוביים הברורים, מוקדם מדי לראות ירידה זו כמגמה ושירות התעסוקה ימשיך לעקוב אחר התפתחות הנתונים".