התנודתיות בשווקים הפיננסיים ומחירי הנפט הנמוכים הגדילו את הסיכון של היצואנים הישראלים, כך עולה מסקירה רבעונית של ענקית ביטוח האשראי הבינלאומית "קופאס". לדברי כרמינה מנדולה, מנכ"ל "קופאס ישראל" מסר כי "המגזרים התלויים בהשקעות, ובמיוחד אלה התלויים בשווקים המתעוררים באסיה, באמריקה הלטינית ובצפון אמריקה, נמצאים בסיכון גבוה יותר, ואילו הענפים הקשורים בצריכה ביתית, הן במדינות המפותחות והן במדינות המתפתחות, מושפעים פחות משני הגורמים הנ"ל".
הסקירה הרבעונית של "קופאס" בודקת את מצבם הכלכלי של החברות והענפים בשישה אזורים שונים בעולם: צפון אמריקה, אמריקה הלטינית, השווקים המתעוררים באסיה, מערב אירופה, מרכז אירופה והמזרח התיכון ובכלל זה טורקיה. הניתוח הכלכלי נעשה על פי שינויים בארבעה אינדיקטורים כלכליים של החברות: מחזור, רווחיות, התחייבויות ומזומנים.
על פי הסקירה הרבעונית של "קופאס", חלה הרעה ברמת הסיכון בתשעה ענפים באזורים השונים בעולם: תחום האנרגיה בצפון אמריקה (מרמת סיכון "גבוהה" לרמת סיכון "גבוהה מאוד"), ענף הרכב בצפון אמריקה (מרמת סיכון "נמוכה" ל"בינונית"), כימיקלים במרכז אירופה (מרמה "נמוכה" ל"בינונית"), תחום התקשורת IT בשווקים המתעוררים באסיה (מרמת סיכון "בינונית" ל"גבוהה"), ענף המתכות באמריקה הלטינית וכן במדינות המזרח התיכון, ובכללן טורקיה (מרמה "גבוהה" ל"גבוהה מאוד"), ענף הפרמצבטיקה באמריקה הלטינית (מרמת סיכון "נמוכה" ל"בינונית"), ענף הקמעונאות בשווקים המתעוררים באסיה (מרמת סיכון "נמוכה" ל"בינונית"), ענף הטקסטיל וההלבשה במערב אירופה (מרמה "בינונית" לרמת סיכון "גבוהה"). במקביל, חלה הטבה ברמת הסיכון של ענפי הרכב והפרמצבטיקה במערב אירופה והם מוגדרים כעת ענפים ברמת סיכון "בינונית" (במקום "גבוהה").
 

דינמיקה חיובית

על פי הסקירה, אירופה נהנית מדינמיקה פנימית חיובית. הענפים במרכז אירופה ממשיכים להציג סיכון נמוך יותר מאשר באזורים אחרים, למרות שהסיכון בענף הכימיקלים גבר, זאת בשל ההאטה הסינית והתכווצות הפעילות ברוסיה. במערב אירופה הפעילות העסקית חיובית, בזכות האצה בצריכה, המהווה את מנוע הצמיחה העיקרי של אירופה. שני השדרוגים שנעשו על ידי "קופאס" ברבעון הנוכחי (רכב ופרמצבטיקה) היו באזור זה. מגזר הרכב במרכז אירופה נהנה מגידול של 10.1% במכירות בשנה האחרונה. תחום הפרמצבטיקה נמצא גם הוא בצמיחה בשל הזדקנות האוכלוסייה באירופה ומוסר התשלומים הטוב בתחום. העלייה ברמת הסיכון בתחום ההלבשה באירופה נובע, בעיקרו, מגידול בפשיטות הרגל בתחום בצרפת בשנת 2015.
על פי "קופאס", הענף המסוכן ביותר כיום ברחבי העולם הוא ענף המתכות, כאשר ברבעון הנוכחי העלתה החברה את רמת הסיכון של הענף גם באמריקה הלטינית ובמזרח התיכון וטורקיה. כעת מדורג ענף זה ברמת הסיכון הגבוהה ביותר בארבעה מתוך ששת האזורים העולמיים כאשר בצפון אמריקה ומרכז אירופה הוא מוגדר ברמת סיכון "גבוהה". ב"קופאס" מסבירים זאת בירידת מחירי המתכות שפגעו בשולי הרווח של החברות הפועלות בתחום.
בשווקים המתעוררים של אסיה הועלתה רמת הסיכון של ענפי התקשורת והאלקטרוניקה היות ומתחילים לראות סימני רווייה בתחומים אלה. הדבר נכון במיוחד במקרה של מחשבים וטאבלטים שמכירותיהם ממשיכות להצטמצם.