השכר הממוצע במשק ירד קלות בחודש פברואר של שנת 2016 ל-9,650, כך פרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בירידה של 0.29% שהם 28 שקלים, זאת לעומת שכר ממוצע של 9,678 שקלים בחודש ינואר. יחסית לחודש דצמבר 2015 ירד השכר הממוצע ב-263 שקלים או 2.65% לעומת 9,913 שקלים.

בחודש פברואר 2016 מספר השכירם במשק הסתכם ב-3.58 מיליון, מתוכם 3.4 מיליון ישראלים. השכר הממוצע הגבוה ביותר במשק למשרת שכיר בפברואר היה בענף הכרייה והחציבה, שעמד על 20,980 שקל בממוצע. גבוה יותר מאשר בענף המידע ותקשורת, 18,222 שקל, ויותר מבחברת החשמל ומקורות 17,552 שקל.

השכר הממוצע בתחום חינוך עמד על 7,534 שקל, פחות מהשכר הממוצע במשק. השכר הנמוך ביותר במשק נרשם בענף שרותי אירוח ואוכל, 4,533 שקל. שקל.