חברת הטלוויזיה בכבלים הוט סיימה את הרבעון הראשון של 2016 בהפסד של 26 מיליון שקל וזאת בהשוואה לרווח של 29 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת מהשינוי ברווח התפעולי והפחתות חד פעמיות. ההפחתות נובעות כתוצאה מהוצאות חד פעמיות של 27 מיליון שקל מפירוק אתרים במסגרת הסכם שיתוף הרשתות.מחזור ההכנסות שמר על יציבות והסתכם בכמיליארד שקל. חברת הבת הוט מובייל המשיכה לגייס לקוחות חדשים וגידול ברבעון הראשון הסתכם ב־60 אלף. במקביל נמשכה מגמת הצמיחה בלקוחות הטריפל האינטרנט והטלפוניה המסופקים על ידי החברה. ה־EBITDA לרבעון הסתכמה ב־410 מיליון שקל (41% מההכנסות) לעומת 431 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (43% מההכנסות). הרווח התפעולי נחתך מ־104 מיליון שקל לכ־49 מיליון שקל.בנטישת המנויים במגזר הכבלים נרשם קיטון של 75% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. במספר לקוחות הטריפל נרשם הרבעון גידול של 4,000 לקוחות.


מנכ”לית HOT, טל גרנות־גולדשטיין: “המגמות החיוביות בגידול במספר לקוחות הטריפל ובשימור הלקוחות הן תוצר של המהפך בעולמות השירות והתהליכים שהחברה עוברת, הבאים לידי ביטוי גם בסקרי שביעות רצון הלקוחות".