חמישה מהמועמדים לדירקטוריון בנק לאומי זומנו שלשום לישיבת שימוע מיוחדת בפני ועדה בראשות החשבת הכללית באוצר מיכל עבאדי־בויאנג'ו. בשימוע השתתפו גם הממונה על הביטוח ועל שוק ההון באוצר דורית סלינגר וסגנית הכלכלן הראשי באוצר פרידה ישראלי. הקשר בין המועמדים לדירקטוריון בנק לאומי ובין האוצר הוא פשוט. באמצעות חברת נכסים מ.י. מחזיק האוצר ב־6% ממניות בנק לאומי, ובפועל הוא בעל המניות הגדול ביותר בבנק. המניות הם אחד השרידים האחרונים ממשבר מניות הבנק הגדול.

בנק לאומי מתנהל ללא גרעין שליטה, ולכן השפעתו של כל בעל מניות על הרכב הדירקטוריון היא קריטית. הצבעתו הסופית בנושא תגובש לקראת האסיפה הכללית של בעלי המניות שתכונס ב־11 ביולי. לשימוע הוזמנו גם יו"ר דירקטוריון הבנק דוד ברודט וחבר הדירקטוריון יואב נדרי. כמו כן זומנה לשימוע אשת העסקים רגינה אונגר, מנכ"לית הבורסה לניירות ערך לשעבר אסתר לבנון והגברת יופי תירוש (שהגישה את מועמדותה מטעם אוצר התיישבות היהודים).
"אירוע מביך של התבטלות בפני השלטון"


אחד המשתתפים בפגישה העיד כי מדובר היה באירוע מביך שיצר רושם של התבטלות מסוימת בפני נציגי השלטון. אנשי האוצר שאלו את המועמדים על דעתם בנושא חוק שכר הבכירים וגם בנושא הרפורמה בבנקאות במסגרת ועדת שטרום, שבמסגרתה מתוכננת הפרדת חברות כרטיסי האשראי.

נזכיר בהקשר זה שברודט כבר הביע בעבר את דעתו נגד מהלך זה. שאלות נוספות שהופנו למועמדים נגעו להתייחסותם לאסטרטגיה העסקית, למשל כיצד הם רואים את אתגרי המערכת הבנקאית.

אלה המועמדים לבחירה לקדנציה השלישית (ברודט ונדרי) נשאלו מדוע הם חושבים שהם ראויים לכהן קדנציה נוספת, ומה יש להם לתרום לבנק. כאמור, עמדת האוצר כבעל מניות חשובה מאוד. נוסף להיותו בעל מניות, לאוצר יש השפעה על הנעשה במערכת הבנקאית ולעמדתו יש ערך מוסף.

שימועים מסוג זה קיימים לא רק מול האוצר: גם גופים מוסדיים בולטים השוקלים במי וכיצד לבחור, כמו חברת אנטרופי, מזמנים לראיונות את המועמדים לדירקטוריון כדי לשמוע את עמדותיהם בסוגיות שעל הפרק. בעלי המניות הבולטים בבנק הם אוצר התיישבות היהודים, קבוצת עזריאלי ועוד כמה גופים מוסדיים, כמו קבוצת אלרוב ומגדל.

אם ברודט לא ייבחר מחדש כדירקטור, צפוי קרב על התפקיד. מועמדים פוטנציאליים להתמודדות הם מנכ"ל משרד האוצר לשעבר אוהד מראני ומנכ"ל פרנטר לשעבר דוד אבנר. למרות זאת, סביר להניח כי ברודט ייבחר מחדש.