שינוי מגמה: 61% מהחברות הציבוריות הצהירו שהן נותנות עדיפות להעסקת חרדים ובני מיעוטים. כך מראים נתונים שחשף אתמול ארגון מעלה בדוח השנתי של אחריות תאגידית בעסקים. הדירוג כלל 98 חברות שמחזורן הכספי עומד על כ־365 מיליארד שקל, ושמעסיקות כ־310 אלף עובדים. בין החברות הגדולות שהצטרפו השנה אפשר למצוא את שירותי בריאות כללית, קבוצת ISS ישראל, LIVEPERSON ובית ההשקעות מיטב דש. 

על פי הנתונים, 11% מכלל העובדים החדשים בשנת 2015 הם ערבים. 2% נמנים עם הדרג הניהולי בחברות. שיעור העובדים הערבים עומד כיום על 5% לעומת 2.4% בשנת 2006.
 

קיים גידול שנתי יציב באחוז העובדים החרדים, שעלה השנה ל־6%. 1.4% מתוכם נמנים עם הדרג הניהולי בחברות. שיעור הנשים בדרגי הניהול נותר יציב. הנשים מונות כיום 23% מדרגי הניהול לעומת 20% בשנת 2006. מספר הנשים החברות בדירקטוריונים עומד כיום על 25% ממספר הדירקטורים לעומת 17% לפני עשר שנים. נתון מפתיע נוסף מצביע על גידול ניכר באחוז העובדים בעלי המוגבלויות: 2% לעומת 0.5% לפני עשור.
 

17% מהחברות הגדירו שכר מינימום מוגדל, מעבר לדרישות החוק, כחלק ממערך תמיכה בעובדים בדרגות שכר נמוכות. 41% מהחברות נותנות עדיפות לרכש כחול־לבן, עובדה המסייעת לחיזוק עסקים קטנים ובינוניים.
 

מתברר שעובדי החברות הציבוריות מתנדבים לפעילות למען הקהילה. שיעור ההתנדבות הגבוה ביותר (43%) קיים בתחומי ההייטק, ואחריהם בבנקים (31%).

שיעור התרומה של החברות המדורגות (על ידי חברות הדירוג) נותר גבוה מאלו הלא מדורגות. החברות המדורגות תורמות 1% מהרווח לפני מס (לעומת 0.6% לפני עשר שנים). החברות הנסחרות במדד תל אביב 100 שאינן מדורגות תורמת 0.2% בלבד מהרווח.
 

מנכ"ל מעלה, מומו מהדב: "עשר שנים לאחר פרסום דירוג מעלה, מצביעות התוצאות על קפיצת דרך. הדירוג מראה על עלייה במחויבותן של החברות הגדולות במשק  לקלוט עובדים מאוכלוסיות בתת־תעסוקה ולחיזוק הכלכלה ברכש כחול־לבן".