משרד התקשורת הודיע אתמול רשמית על החלטתו לחלט לגולן טלקום ערבויות בהיקף של 31 מיליון שקל בגין הפרת תנאי הרישיון. העילה למהלך היא שגולן הפרה את רישיונה להקמת רשת סלולר ציבורית. בפני החברה עומדת האפשרות לערער על ההחלטה בתוך 15 יום.הפרת ההוראה מצד שחקן מרכזי בשוק גרמה למצב של חוסר ודאות מתמשך אצל השחקנים אחרים, ובאופן שפגע בתחרות וגרם לחוסר שוויון בהשקעות ובעלויות.במשרד התקשורת אומרים שאי עמידתה של החברה בהוראות הרישיון המחייבות אותה לפרוש רשת והימנעות מהשקעות בתשתית סלולרית, הביאה לפגיעה בהיקף ההשקעות בתשתית בשוק הסלולר כולו.עקב כך נגרם נזק מדובר משמעותי הנאמד במאות מיליוני שקלים. בהודעת משרד התקשורת קיים פירוט רב של השתלשלות המהלכים שהביאו להחלטה על חילוט הערבויות.נאמר בין השאר שעל אף פרק הזמן הארוך שניתן לבקשת חברת גולן, הסכם השיתוף שגיבשה עם סלקום לא עמד בעקרונות מסמך מדיניות השיתוף. מדובר בהפרה בהיקף משמעותי ונרחב של היעדר כיסוי באזורים רבים המוביל להפרה שיטתית של הוראות הרישיון.ההחלטה הסופית בנושא החילוט התקבלה בסופו של הליך שימוע סדור, שנערך בהתאם להוראות הרישיון. במסגרתו התאפשר לחברה להביא טענותיה ניתנה לה האפשרות להישמע בעל פה. המשרד נענה בקשת גולן לדחות את ביצוע החילוט עד למיצוי הליך הערעור בפני שר התקשורת החדש צחי הנגבי.