שופטת בית המשפט העליון אסתר חיות החליטה אתמול לקבל את ערעור המדינה וג'קי בן זקן ואיתן אלדר בסוגיית חומרת העונש שהוטל עליהם. בן זקן ואלדר הודיעו בהמלצתו של בית המשפט כי הם חוזרים בהם מהערעורים על הכרעת הדין, שבה הורשעו בשורה של מעשי תרמית ומניפולציה במניותיה של חברת מנופים פיננסיים.

בית המשפט העליון החליט להגדיל באופן ניכר את סכומי הקנסות שהוטלו בבית המשפט המחוזי על בן זקן ואלדר. בן זקן, שנקנס במחוזי ב־250 אלף שקל, ישלם על פי החלטת העליון 800 אלף שקל, ואילו אלדר ישלם חצי מיליון שקל במקום מחצית מהסכום. מנגד הופחת עונש המאסר שנגזר עליהם. בן זקן ייכנס לכלא ל־26 חודשים במקום 36 חודשים, ואלדר ירצה עונש מאסר של 22 חודשים במקום 36 חודשים. ערעור המדינה על מיעוט הקנס שהוטל על חברת מנופים פיננסיים נדחה בשל מצבה הכלכלי העגום וכיוון שהקנס שהטיל עליה בית המשפט המחוזי מצוי בתחום הענישה הסביר.

בפרשה הורשעו בן זקן ואלדר בין השאר בהשפעה בדרכי תרמית (הרצה) על שערי מניות מנופים פיננסיים. בית המשפט העליון קבע שמן הראוי להטיל קנסות משמעותיים בעבירות אלה גם אם הקנס מוטל לצד עונש מאסר. כמו כן התקבלה עמדתה של המדינה, שלפיה יש להחמיר בעונשי המאסר המוטלים על מי שעברו עבירות כלכליות מן הסוג שבו הורשעו ג'קי בן זקן ואיתן אלדר, וזאת בשל הנזק לשוק ההון והפגיעה באמון הציבור ובהגינות המסחר. יחד עם זאת, בית המשפט הדגיש שההחמרה בעונשי המאסר צריכה להיעשות באופן הדרגתי ומדוד.