יו"ר הרשות לניירות ערך פרופ' שמואל האוזר ממשיך במאמציו לקדם את הרפורמה המבנית בבורסה לניירות ערך חרף הביקורת הגדלה והולכת. ועדת הכספים תדון היום ברפורמה המוצעת. הדיון ייערך בהשתתפות יו"ר הרשות. יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, נוטה לתמוך בשינוי המוצע על אף הביקורת הקשה. התנועה לאיכות השלטון ביקרה את השינוי המוצע וטענה כי חברי הבורסה והבנקים ימשיכו לשלוט בבורסה ולשתק אותה.

בנייר עמדה המתבסס בין היתר על מחקר חדש שנערך ע"י ד"ר עדי ליבזון מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, נקבע כי הרפורמה המתוכננת צפויה להחמיץ את מטרתה העיקרית והיא ניתוק בין חברי הבורסה לבין הבעלות על הבורסה. על פי הנטען, בישראל יש רק בורסה אחת למסחר בניירות ערך, ואפשר לקנות ולמכור רק באמצעות אחד מ-22 מהחברים בה.

העובדה שבעלי הבורסה הם גם חברי בורסה, יוצרת ניגוד עניינים מובנה, באופן שבו לחברי הבורסה אין כל אינטרס להכניס חברים חדשים או לייעל את עבודתה, מה שמוביל לניגוד עניינים. ללא קשר לדיון בכנסת יתכנס היום דירקטוריון הבורסה לדיון בסוגיית בחירת מנכ"ל חדש. בדירקטוריון גוברים הקולות למנות לתפקיד את גל יערי לנדאו, המשמשת כממלאת מקום המנכ"ל הפורש יוסי ביינארט.