מנכ"ל בנק מזרחי־טפחות, אלדד פרשר, חשף אתמול את התוכנית האסטרטגית של הבנק לחמש השנים הקרובות וניצל את האירוע לשיחה על שוק הדיור.


בתשובה לשאלת "מעריב־השבוע" אמר המנכ"ל: "אנחנו חושבים שהיקף המשכנתאות יעלה אבל בשיעורים מתונים יחסית של 3%־4% לשנה ורמת המחירים לא תעלה בשיעורים שהורגלנו אליהם בשנים האחרונות של 8%־10% לשנה.לדבריו, "קצב הביקוש השנתי לדיור יעמוד על 45 אלף דירות וההיצע יעמוד על שיעורי דומה. כל עוד ההיצע לא ידביק את הביקוש המחירים לא ישתנו משמעותית. מישהו צריך לספק את המשכנתאות ואנחנו נספק אותם. עם זאת, אני מעריך שקצב עליית המחירים יהיה אגרסיבי פחות ותזוזת המחירים לכאן או לכאן תהיה מינורית ובכל מקרה לא צפויה קטסטרופה. חלקם של המשקיעים מהקונים ירד ועל פי ההערכות הדבר מוסבר בהערכתם שעליות המחירים ייבלמו".לדבריו, רמת הסיכון של הבנק בתיק המשכנתאות ירדה וזאת למרות שנתח השוק של הבנק גדל בכ־4% והגיע לשיא של כ־39% מהשוק כולו. פרשר הסביר ששיעור המינוף בתיק המשכנתאות (המכונה LTV ירד מממוצע של 55.6% לממוצע של 52.8%). בנוסף, שיעור ההחזר מההכנסה החודשית ירד מממוצע של 31.4% ל־25%. פרשר סיפר שהבנק אינו מתכוון להתמודד על אחת מחברות כרטיסי אשראי וכי המצב הנוכחי עדיף מבחינת הבנק. על פי הערכות, הריבית בשנים הקרובות לא תרד.קודם למפגש חשף מנכ"ל הבנק בפני אנליסטים את עיקרי התוכנית האסטרטגית ולאחר מכן חשף את התוכנית היומרנית בכנס של מנהלי הבנק. התוכנית כוללת את המשך תנופת הצמיחה, הגדלת נתחי השוק והרווחיות, שמירה על יחס יעילות טוב במיוחד והעלאת שיעור הדיבידנד ל־30% ובשנת 2018, בכפוף לאישור הפיקוח על הבנקים גם ל־40%.מזרחי־טפחות שואף שנתחי השוק של הבנק יצמחו ל־20% עד שנת 2021. הקבוצה תמשיך לפתוח סניפים עד להשגת יעד של כ־200 (מספר הסניפים עומד כיום על 177), יחס היעילות ימשיך להשתפר ויגיע אל מתחת ל־55%.לדברי המנכ"ל, "התוכנית האסטרטגית החדשה מעבירה מסר ברור על כך שאיננו מסתפקים בהישגים הנוכחיים אלא משרטטים לעצמנו כבר היום את נתיב ההתפתחות העתידי של הבנק וקובעים את המטרות שנרצה להגשים. המדובר בתוכנית ברורה, מפורטת ומדידה המוצגת בשקיפות מקסימלית באופן שמעניק תחושת נוחות מרבית לכל מחזיקי העניין של הבנק, ובראשם לקוחותינו וציבור המשקיעים במניית מזרחי־טפחות".לתוכנית האסטרטגית החדשה שלושה נדבכים מרכזיים: הגברת המיקוד והרחבת פעילות הבנק במגזרים העסקיים, ביסוס מעמדו של הבנק כמוביל בתחום הקמעונאי ושימורו והפיכת מזרחי־טפחות למתפעל נכסים פיננסיים מרכזי במערכת הבנקאית.