משרד התקשורת פרסם אתמול סדרת תיקונים הנוגעת למערכת יחסי ספק־לקוח מול חברות הסלולר. התיקונים יגבירו את השקיפות ויועילו לצרכן.


מנכ”ל המשרד שלמה פילבר אומר כי “ההתנהלות בין חברות הסלולר לציבור חייבת להיות שקופה והיא מחייבת מעקב של משרד התקשורת. זו הסיבה לתיקונים הצרכניים”.דוגמאות לשיפור השירות הן עסקת מכר מרחוק באופן טלפוני שתושלם רק לאחר שהחברה תקבל את הודעתו החוזרת של המנוי באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון או מכשיר פקס.בקשה מפורשת להמשך קבלת שירות שניתן בעבר בהנחה או חינם תאפשר לחברה להתחיל לחייב את המנוי, אלא אם כן המנוי יסרב לכך במסרון חוזר (שליחת הספרה 0). החברה לא תהיה רשאית לגבות ממנוי תשלום עבור כרטיס חכם (SIM) שהונפק לו בעבר ונותק.סוגיה נוספת המוסדרת כעת נוגעת למנויים שנטשו את החברה. במקרה זה המנוי יחויב לפי הגבוה מבין הבאים: מספר הימים בחודש שבהם היה מנוי של החברה או כמות היחידות הגבוהה ביותר שצרך ממכסת היחידות החודשית.