דירקטוריון בנק לאומי פתח בהליכים לאיתור מועמד לכהונת רואה חשבון חיצוני בבנק. מדובר בצעד חריג בהחלט, שכן אף בנק ישראלי לא החליף את משרד ראיית החשבון שלו בעשור האחרון. את המהלך מוביל יו"ר הדירקטוריון דוד ברודט. עוד נודע כי הבנק כבר הקים ועדת דירקטוריון, שבראשה עומד הדירקטור חיים סאמט.תפקיד הוועדה הוא להחליט איזה משרד יצורף לבנק ואיזה משרד יפסיק לעבוד עם לאומי. שני משרדים משמשים כיום כרואי החשבון של הבנק: סומך-חייקין KPMG, המשמש בפועל כרואה החשבון של כל מערכת הבנקאות (מלבד בנק מזרחי טפחות); וקוסט פורר את גבאי E&Y, המשמש כיום רואה החשבון של בנק הפועלים (בשיתוף סומך-חייקין).לאחרונה הגישו את מועמדותם לבנק לאומי משרדי רואי החשבון הגדולים, ובראשם משרד קסלמן וקסלמן PWC, שכיום – על אף היותו המשרד הגדול בענף – אינו מבקר אף אחד מהבנקים. המשרד השני הוא זיו האפט BDO, המשמש כיום רואה החשבון של בנק הפועלים (בשיתוף סומך-חייקין) ושל בנק דיסקונט (אף הוא בשיתוף סומך-חייקין). המועמדים כבר הופיעו בפני ועדת הדירקטוריון, נשאלו שאלות והציגו את פעילותם בישראל ובחו"ל. יצוין כי משרד ברייטמן אלמגור דלויט טוש, שמבקר היום את בנק מזרחי טפחות, לא הגיש מועמדות.ההחלטה של הבנק התקבלה על רקע הביקורת החריפה שהוטחה ברואי החשבון של הלאומי על רקע מחדלי פרשת ייעוץ המס של הבנק בארה"ב, שבגינה נאלץ לשלם קנס בסכום עתק של 400 מיליון דולר. אף על פי שהבנק גיבה את רואי החשבון, הוחלט להתחשב בערות בית המשפט ולרענן את משרת רואי החשבון. לפי שעה, עדיין אין החלטה סופית אם להחליף את שני המשרדים הנוכחיים בשניים חדשים או להסתפק בהחלפת משרד אחד.דוד ברודט. צילום: אביב חופי


על פי הערכות, בסופו של דבר יוחלט על החלפת משרד אחד, וככל הנראה ולמרבה ההפתעה, זה לא יהיה משרד סומך-חייקין. זאת, אף על פי שכיום הוא בעצם הריכוזי ביותר, ומבקר את כל המערכת הבנקאית. בעבר היה המשרד מעורב במחדל הביקורת בבנק לפיתוח תעשייה. מנכ"לית הבנק רקפת רוסק עמינח הגיעה מהמשרד ויש לה קשרים מצוינים עם גד סומך, השותף המנהל הבכיר. אם כך, המשרד השני, E&Y, ייאלץ ככל הנראה להיפרד מהבנק, אולם לא ברור לטובת מי.על פניו, משרד קסלמן וקסלמן - שהנו הגדול בישראל וכיום אינו מבקר בשום בבנק - אמור היה להיבחר. במשרד זה אף הופעלו לחצים על הפיקוח על הבנקים לבצע רוטציה בין המשרדים לנוכח הריכוזיות בענף, אך כפי הנראה, בבנק ישראל לא הסכימו לצעד זה. על רקע זה ועל רקע היריבות עם משרד סומך-חייקין ומעמדו של גד סומך בבנק לאומי, קסלמן וקסלמן לא צפויים להיבחר, ובתוך הבנק כבר החלו להישמע טענות על מעורבות המשרד במחדלים חשבונאיים כמו פרשת הבנק למסחר והביקורת בענק התרופות טבע.אם כך, המועמד המועדף לתפקיד הוא משרד BDO זיו האפט, אלא אם כן ברגע האחרון יגייסו לתפקיד את משרד ברייטמן-אלמגור, אף על פי שלא הגיש את מועמדותו, כאמור. יודגש כי מאחורי הקלעים מופעלים לחצים על חברי ועדת הביקורת, ונראה שכל תוצאה שתתקבל, אלא אם כן יוחלט להשאיר את הביקורת החשבונאית ללא שינוי, צפויה לעורר סערה רבה.