חברת אל על הזהירה היום (שלישי) בפנייה דחופה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, כי התפטרות קולקטיבית של כמה טייסים המשמשים בתפקידי פיקוח באגף מבצעי אוויר של החברה, עלולה לגרום להפסקת טיסות החברה.החשש הוא שהתפטרות הטייסים בתפקידי פיקוח, תכלול גם את הטייס הראשי של החברה. על פי תקנות הטייס הבינלאומיים במקרה כזה החברה לא תוכל להפעיל טיסות.בפנייה לבית הדין לעבודה מבקשת חברת אל על סעדים זמניים דחופים. בחברה ציינו שהבקשה הוגשה לקראת כניסתן לתוקף של הודעות ההתפטרות שנמסרו לחברה, על ידי כמה מהטייסים המשמשים בתפקידי מפקחים.באל על מזהירים עוד בפנייה לבית הדין לעבודה שההתפטרויות והפסקת הטיסות עלולות לגרום לנזק שאין החברה יודעת להעריכו בשלב זה. אל על מבקשת לאור זאת מבית הדין להצהיר, כי ההתפטרות של המפקחים מהווה שביתה שלא כדין ולמנוע נקיטת פעולה אשר תגרום לשיבוש הפעילות בחברה.באל על ציינו עוד שבמסגרת ההסכם בין החברה לבין ועד הטייסים, שנחתם ב-4 בדצמבר 2016, התחייבו הטייסים לשקט תעשייתי בהתאם לתנאים שפורטו בהסכם. למרות זאת, אירעו שיבושים נוספים ובשבוע שעבר ניתן צו ארעי בבית הדין לעבודה המחייב את נציגי הטייסים להפעיל את מרותם על מנת לגרום לשקט תעשייתי.פיצוץ במשא ומתןהפנייה של אל על לבית הדין, באה לאחר שהתפוצץ המשא ומתן עם הטייסים, לנוכח המחלוקת על שכרם ותנאי עבודתם של טייסים מגיל 65. באל על טוענים שעל פי תקנות הטיס הבינלאומיים לא ניתן להעסיק טייסים מעל גיל זה בטיסות מסחריות. בחברה טוענים עוד שהרקע לפיצוץ המשא ומתן נבע מדרישת ההנהלה מהטייסים לבצע תשעה ימי הדרכה בממוצע לחודש תמורת שכר של למעלה מ-50 אלף שקל – דרישה שלטענת החברה נדחתה על הסף על ידי הטייסים.בוועד הטייסים דחו את הטענות: "בניגוד לנטען, הטייסים לא 'נטשו' את הדיון. מי שהמליץ לסיים את הדיון היה ניסנקורן. הוא עשה זאת לאחר שמנכ"ל החברה, דוד מימון חזר בו מהסכמות קודמות, העלה דרישות חדשות וסירב להתפשר עליהן".ניסנקורן בלב המשא ומתן. צילום: דוברות ההסתדרותניסנקורן בלב המשא ומתן. צילום: דוברות ההסתדרותמחברת אל על נמסר כי: "הדברים המיוחסים ליו"ר ההסתדרות אינם משקפים את השתלשלות העניינים. הטייסים נטשו את שולחן הדיונים באופן חד צדדי והביכו את יו"ר ההסתדרות אשר יודע היטב כי הנהלת החברה הלכה כברת דרך ארוכה כדי לפתור את סוגיית הטייסים הוותיקים ולצערנו, לא פעל בנחישות המצופה ממנו כדי לוודא הגעה להסכם ולמנוע את השיבושים בחברה. על אף פיצוץ המשא ומתן על ידי הטייסים, בהנהלת החברה מבקשים להדגיש כי ייענו לכל הזמנה של יו"ר ההסתדרות להמשך השיחות בנושא".