מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2017 שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היה שלילי ובהתאם לציפיות המוקדמות, ירד ב-0.2%. אלא שהבשורה הגדולה היא, הירידה במחירי הדיור. באופן מסורתי, מדד חודש ינואר נחשב לנמוך. אלא שהפעם מדובר ברצף מדדים שלילי שנוסף לאינפלציה השלילית שהייתה במהלך 2016.
 
עם זאת, האפשרות להעלאת הריבית מתרחקת ולא ברור כרגע אם היא תעלה במהלך 2017. סעיפי המדד כוללים עליות במחירי הדלק, החשמל (עקב עדכון המחירים) והסיגריות. המחירים ירדו במוצרי ההלבשה וההנעלה, ביטוחי הרכב וגם שירותי הדירות בבעלות (שירדו ב-0.8%).
 
שירותי הדיור הם אומדן לעלות התחזוקה של דירת מגורים שכן המחירים עצמם אינם נחשבים לחלק מהמדד. עם זאת, כדי לקבל אינדיקציה על מגמות השוק, משווים את המחירים הממוצעים לחודשיים הקודמים.
 

לפי אומדן זה, מחירי הדיור בנובמבר - דצמבר ירדו ב-1.2% בהשוואה לאוקטובר - נובמבר. עקב כך, מחירי הדיור בשנת 2016 כולה עלו ב-5.9% וזאת בהשוואה לאומדנים הגבוהים יותר מהחודשים הקודמים.
 
המדובר בירידה החדה ביותר שנרשמה בשנים האחרונות במחירי הדיור. עם זאת, עדין לא ברור אם המדובר בירידה חד פעמית או שמגמה זו תימשך. בכל מקרה, נתוני דצמבר מלמדים על ירידה של 28% בקניית דירות חדשות וירידה של 30% בעסקות ההשקעה בדיור.
 
האנליסטים יונתן כץ מלידר שווקי הון ואילן ארצי מנהל ההשקעות הראשי בהלמן-אלדובי אומרים, כי בעקבות המדד, הסיכוי להעלאת הריבית בתקופה הקרובה מתרחק. כץ סבור שהמשק נהנה עדין מגידול בצריכה הפרטית על רקע התעסוקה המלאה והשיפור בשכר.
 
בן ארצי סבור שאם מגמת ירידת מחירי הדיור תמשך, לא מן הנמנע שבנק ישראל יפעיל מדיניות מוניטרית כדי לעודד את האינפלציה בשוק המקומי.