משרד עורכי הדין דורון טיקוצקי ושותפיו קנטור גוטמן וצדרבוים, המתמחים בנושאי מס, מבקשים להאריך את נוהל "גילוי מרצון" ולאפשר לנישומים לחשוף את חשבונותיהם בבנקים חו"ל מבלי להיות חשופים לסנקציות. המשרד פנה בבקשה רשמית למנהל רשות המסים משה אשר. בקשה זו נעשתה ככל הנראה על רקע הפרסומים מהשבוע שעבר, שלפיהם לרשות המסים הועברה רשימה של 30 אלף בעלי חשבונות על ידי הרשויות האמריקאיות.

נוהל גילוי מרצון פורסם על ידי רשות המסים בחודש ספטמבר 2014 והוא הוארך עד סוף חודש דצמבר אשתקד. בבקשתו, טוען עו"ד דורון כי "נוצר מצב בלתי תקין, אבסורדי לחלוטין, שבו נישום שלא דיווח, למשל, על הכנסות חייבות מס או על חשבונות בנק בחו"ל או על כל הכנסה אחרת, והוא מעוניין כיום לתקן את דרכו ולדווח על הכנסותיו ולשלם את המס - לא יוכל לעשות כן מבלי שיהיה חשוף לסנקציות פליליות".

עוד הוסיף כי "ישראלי שמבקש לתקן מחדל עבר, יכול להגיש דוחות מתקנים אולם יאלץ להותיר את השאלה בדבר פתיחת חקירה פלילית נגדו בידי מפקח המס המטפל בתיק. לאור החלטת הרשות שלא לאפשר הליך גילוי מרצון לא אנונימי ולא גלוי – נפגע עקרון הגילוי ללא חשיפה פלילית".

לטענת עו"ד דורון, "הרשעת אזרח שפנה מיוזמתו, תוך הסתייעות על הודאתו, בדבר ביצוע העברה, נוגדת את הדין ואת השכל הישר. דבר זה נוגד את עקרונות תום הלב, את עקרונות האי־הפללה עצמית, ויש בהרשעה זו משום התנהלות הנוגדת את תקנת הציבור".

בשולי הדברים, מזכיר עו"ד דורון כי בנוסף להיחלשות החיסיון הבנקאי בלא מעט מדינות, במהלך 2016 אושרה בכנסת חקיקה שהפכה את עבירות המס החמורות לעבירות מקור, והיא חושפת את בעלי ההון הבלתי מדווח לסנקציות החמורות, "ולכן יש לדרבן את האזרחים לדווח על 'הון שחור' בדרך של גילוי מרצון", הדגיש. עוד נמסר ממשרד עורכי הדין כי הם מבקשים לקבל את עמדת רשות המסים בנושא כדי להציגה בפני בג"ץ, "שכן בכוונתנו להגיש עתירה בנושא".

למרות דברים אלו, ככל הידוע, לרשות המסים אין כוונה להאריך את הוראות הגילוי מרצון. נוסף לכך, פרקליטות המדינה, שלא ראתה בעין יפה יחס של איפה ואיפה בנושאי המס, לא חסכה ביקורת מהרשות עד היום בשל פעולותיה בסוגיה.