שר האוצר משה כחלון הציג אתמול את תוכנית העבודה של משרדו לשנתיים הקרובות. במרכז התוכנית יצירת מנועי צמיחה חדשים למשק, הפחתת אי־השוויון, צמצום הריכוזיות והפחתת יוקר המחיה. כחלון מסר כי יעדי האוצר בשנתיים הקרובות הם עמידה ביעדים הפיסקליים, הפחתת אי־השוויון, הגדלת היצע של יחידות הדיור, הפחתת עלויות והגברת נגישות במגזר הפיננסי, הגדלת הפריון והבטחת חיסכון פיננסי הולם.

עוד נמסר כי משרד האוצר המשיך בתהליך הצבת יעדים מדידים לבחינת מדיניותו, ובמסגרת זאת מתכוון להפחית את מדד ג'יני (שמודד את אי־השוויון) מ־0.472 בשנת 2015 ל־0.453 בשנת 2019 ולהביא את התחלות הבנייה לשיא של 62 אלף יחידות דיור ב־2019. במסגרת התוכנית החדשה, נכללים גם ייסוד קרן ארנונה ממשלתית לצמצום הפערים בין רשויות חזקות לחלשות, הגדלת מענקי האיזון, הקצאת תקציבים נרחבים לבריאות והגדלת סל התרופות.

כמו כן, קיימת כוונה ליישום צעדים נוספים, שבהם המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן, העמקת האכיפה של חובת הדיווח, סגירה וביטול פטור מ"ניכוי במקור" בחברות החשודות בהפצת חשבוניות פיקטיביות, זיהוי הכנסות חייבות במס בישראל והעברת מידע מנותני שירות המטבע לרשות המסים.

המאמצים להגדלת היצע הדיור כוללים שיווק נוסף של תוכנית מחיר למשתכן המאפשרת לזוגות צעירים לרכוש דירות במחיר מוזל, התרת חסמים בשלב התכנון, הגדלת מספרי המכרזים ליחידות דיור במקרקעי ישראל, הגדלת מספר גורמי הייצור בנדל''ן ומספר היתרי הבנייה.

במגזר הפיננסי יושם דגש על הגברת התחרות הבין־בנקאית באמצעות הגברת יכולת ההשוואה והניוד של הלקוחות, הסדרת תשתית רגולטורית לכלל נותני התשלום במשק והגדלת נתח הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי. בהיבט החיסכון הפנסיוני יפורסמו תקנות לשינוי ההקצאה של אגרות מיועדות, תקנה לניוד פנסיונרים וקיצור לוחות הזמנים בניוד.

כחלון הדגיש בדבריו כי "המדיניות בשנתיים האחרונות גרמה לשיעור האבטלה הנמוך בהיסטוריה, לעלייה דרמטית בצמיחה, לצמצום הפערים החברתיים, להקטנת הגירעון ולשיפור בדירוג האשראי. התוכנית החדשה מבוססת על הסתכלות ארוכת טווח וניתוב להזדמנות ולצמיחה".

מנכ''ל משרד האוצר, שי באב"ד, הוסיף כי "קביעת מדיניות האוצר נעשית לאור מטרות על של הגדלת הצמיחה והפריון, הפחתת אי־השוויון וצמצום פערים".