הורדת מחירים: בחצות הלילה שבין שבת לראשון יעדכן משרד האנרגיה את מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, ונמכרים לצרכן בתחנות הדלק, כאשר המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ), לא יעלה על 5.96 שקלים לליטר, כלומר, ירידה של 2.30% לעומת החודש הקודם, בשיעור של 14 אגורות.בתוך כך, תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 19 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהחודש קודם. הסיבה המרכזית לירידת מחיר הדלק היא שמחיר הנפט הגולמי ירד במהלך החודש ב-5.5% ל-40.08 שקלים לליטר. כמו כן, המחיר מסתמך גם על שיעורי מס בלו, שמהווה 51% ממנו, המע"מ שמהווה 15% מהמחיר, וסל שיווק שחלקו הוא 10% בקביעת מחיר הדלק .