תשע שנים לאחר הפעם הראשונה, ארגון לתת מפרסם הערב (שני) רגע לפני חג הפסח את "קו הרעב" המגדיר מהי ההוצאה המינימלית על מזון הנדרשת למשפחה להבטחת ביטחון תזונתי. מבדיקה שערך הארגון השנה ערב החג, עולה כי עלות סל המזון הנדרש להבטחת התזונה הבסיסית, עומדת על 3,449 ש"ח למשפחה בת חמש נפשות ועלות סל חודשי עבור זוג קשישים, עומדת על 1,163 ש"ח לחודש, על מנת לעמוד בהוצאה על הסל, המוצע על ידי משרד הבריאות, על זוג קשישים להוציא כמחצית מקצבת הזקנה שלהם על מזון.

מהבדיקה עוד עולה כי הוספת מוצרים מדגנים מלאים בהתאם להמלצות החדשות של משרד הבריאות מייקרת את הסל ב-251 ש"ח לחודש ועומדת על 3,700 שקלים ובלתת מדגישים: "משפחה החיה בעוני אינה יכולה לאפשר לעצמה לרכוש סל מזון מינימלי ובוודאי לא סל הכולל מוצרים מדגנים מלאים, כל עוד אינם מוגדרים כמוצרים בפיקוח". 

בשנת 2008, פרסם ארגון לתת לראשונה את 'קו הרעב' המגדיר מהי ההוצאה המינימלית על מזון הנדרשת למשפחה להבטחת ביטחון תזונתי. לאחר כמעט עשור, עורך הארגון בדיקה חוזרת, תוך עדכון הנתונים ממשרד הבריאות כשהבדיקה בנוגע לקשישים, נערכת לראשונה. קצבת הזקנה הבסיסית במדינת ישראל עומדת על 1,531 ₪ ליחיד ו-2,301 ₪ לזוג. בשנה שעברה הוגשה הצעת חוק שביקשה להעלות את קצבת הזקנה ל-3,500 ₪, אך ההצעה לא אושרה על ידי הממשלה. 21.7% מהקשישים בישראל חיים בעוני, כפול מממוצע מדינות ה-OECD העומד על 10.7%.

על פי סקר ההוצאות וההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2014, ההוצאה על מזון של משפחה בת 5 נפשות בעשירון התחתון עומד על 2,514 שקלים, כלומר פער של 935 שקלים בין ההוצאה על מזון לבין עלות הסל המומלץ על ידי משרד הבריאות. לשם השוואה, בעשירון העליון ההוצאה על מזון עומדת על 6,390 שקלים (למשפחה בת 5 נפשות).

"בהתאם לנתוני המוסד לביטוח לאומי, 243,000 משפחות בישראל חיות באי ביטחון תזונתי חמור, המתבטא בהיעדר יכולת כלכלית ונגישות סדירה לתזונה בסיסית הנדרשת לקיום מאוזן ותקין. משפחות אלה, חיות למעשה מתחת לקו הרעב, שהינו סך ההוצאה החודשית הדרושה לרכישת סל המזון המינימלי לקיום מאוזן ותקין על פי המלצת משרד הבריאות" אומר מנכ"ל לתת, ערן וינטרוב, המוסיף: "עבור מאות אלפי משפחות חג הפסח לא מסמל חירות, אלא מהווה תזכורת כואבת לכך שאין ביכולתן לדאוג לילדיהן לדבר הבסיסי ביותר הדרוש לקיום – אוכל. עבור המשפחות שחיות באי ביטחון תזונתי, הבעיה נמשכת ביתר שאת גם ביום שאחרי החג ועד שממשלת ישראל לא תיקח אחריות, תיישם מיזם לאומי לביטחון תזונתי ותקצה את המימון הדרוש בבסיס תקציב המדינה, לא ניתן יהיה לתת מענה לבעיה".