כלכלת ישראל צמחה בקצב של 5.1% במחצית השנייה של שנת 2016, כך עולה היום (חמישי) מנתונים שפורסמו היום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). עלייה זו מתרחשת לאחר עלייה של 3.9% במחצית הראשונה אשתקד.

עוד עולה מהנתונים כי התוצר העסקי עלה במחצית השנייה של שנת 2016 ב-6.0% בחישוב שנתי, לאחר עליות של 3.6% במחצית הראשונה ו-2.1% במחצית השנייה של שנת 2015.

מהפירוט עולה כי ההוצאות לצריכה פרטית צמחה בקצב של 4.9% במחצית השנייה אשתקד. ביצוא הסחורות והשירותים, למעט יהלומים וחברות הזנק, נרשמה צמיחה בקצב של 3.9%. בהשקעה בנכסים קבועים למעט אוניות ומטוסים נמדדה צמיחה בקצב שנתי של 13.2%, זאת, על פי אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים למחצית השנייה של 2016 שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.