על פי הודעת בנק הפועלים לבורסה, שפורסמה אתמול, אם יחליט הבנק, שמחויב למכור את חברת האשראי תוך שלוש שנים, על חלוקת מניות ישראכרט "כדיווידנד בעין" (חלוקת נכס כגון חברת בת ולא מזומן - י"ש), מתחייבת שרי אריסון, בעלת השליטה בבנק, שלא להחזיק בשליטה בחברת האשראי, אלא למכור את מניותיה. התחייבות זאת פורסמה לראשונה ב"מעריב־השבוע".אריסון, המחזיקה ב־20% ממניות הפועלים, אמורה לקבל חלק זהה ממניות חברת האשראי אם אכן יוחלט על "דיווידנד בעין". בבנק אומרים כי אם וכאשר תקבל אריסון את חלקה, היא תפעל כאמור למכירת המניות, כך שיתרת מניותיה בחברת האשראי לא תעלה על 5%.עוד נמסר כי אם אריסון תקבל פרמיה בגין מכירת המניות בישראכרט, היא תחלוק אותה עם יתר בעלי המניות בבנק (מנגנון החלוקה טרם נקבע - י"ש).


הדברים נועדו להוכיח שאריסון אינה נמצאת במצב של ניגוד עניינים בין היותה בעלת השליטה בבנק הפועלים לבין הכדאיות שלה בבחירת החלופה של חלוקת ישראכרט (הנשלטת כיום על ידי הבנק) כדיווידנד במזומן. יש לציין כי הנהלת בנק הפועלים טרם החליטה על הדרך המועדפת למכירת ישראכרט.בתוך כך, מנכ"ל הבנק אריק פינטו טרם הודיע מי יהיה יו"ר הדירקטוריון החדש של ישראכרט, המנוהלת על ידי רון וקסלר. זאת, על אף שלוח הזמנים למינוי כבר חלף, לאחר שבנק ישראל התיר את הארכתו.