ראש הממשלה בנימין נתניהו יציג בישיבת הממשלה היום תוכנית לצמצום נטל הרגולציה, שתביא לידי חיסכון ישיר של יותר מ־1.3 מיליארד שקלים. אומדן החיסכון העקיף עומד על 1.1 מיליארד שקלים, ולכן החיסכון הכולל יסתכם ב־2.4 מיליארד שקלים.

התוכנית גובשה על ידי ועדת השרים לרגולציה בראשות נתניהו. הצעדים לצמצום הנטל יהיה רלוונטיים ל־31 תחומים שאותרו במהלך 2016. במהלך 2017 יגדל מספר תחומי הבדיקה הרלוונטיים ל־80. התוכנית נוגעת ל־11 משרדי ממשלה, בהם המשרד לביטחון הפנים, הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, החקלאות ומשרד המשפטים.

ההפחתות בדרישות הרגולציה יבוצעו באמצעות ביטול דרישות קיימות. המטרה הכוללת היא הפחתת נטל הבירוקרטיה, מה שיעניק תמריץ נוסף להגדלת הפעילות במשק. מדובר, למשל, על צמצום דרישות פיקוד העורף לשטחים מוגנים במלונות, או להארכת תוקף רישיון כיבוי אש בענף המלונאות לעשר שנים. כמו כן, תבוטל דרישת רישיון עסק מרשות הכבאות ודי יהיה בהגשת תצהיר.

עוד בתוכנית: בדיקה בנמלים של מוצרים מהצומח תיעשה על בסיס רמת הסיכון. בנוגע לפסולת מסוכנת, תאומץ רגולציה בינלאומית. מונופול מכון התקנים בתחום בדיקות המוצרים יבוטל.


פעולות בטאבו יבוצעו באינטרנט

במסגרת התוכנית כלולים גם צעדים הנוגעים לחיי הפרט. לדוגמה, פעולות בטאבו (לשכת רישום המקרקעין) אפשר יהיה לבצע באמצעות האינטרנט. נוסף לכך, הבדיקות לגבי מי שמבקש רישיון לצלילה ספורטיבית יופחתו ב־50%.

למרות הצעדים הנכונים הכלולים בדוח, קיימות נקודות חולשה. ראשית, משרד הבריאות סירב לשתף פעולה בשל מחלוקת על סמכויות. שנית, הדוח אינו מתייחס לרגולטורים הפיננסיים הפועלים בדרך עצמאית. מדובר בראש ובראשונה על הפיקוח על הבנקים, אך גם על רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון החדשה (האחראית לרגולציה גם בביטוח ובבתי ההשקעות).

דווקא בתחומים אלה נשמעה בשנים האחרונות ביקורת קשה על עודף הרגולציה והחקיקה. מאידך, הדוח יחול גם על רשות ההגבלים העסקיים. ברשות כבר נערכים להקלות בהוראות החוק ובכלל זה מגבשים מתכונת חדשה לטיפול במונופולים.

הדוח גם מתעלם מהסחבת ומהבירוקרטיה הקשה בתחומי הנדל”ן, כמו ברשות מקרקעי ישראל ובוועדות התכנון השונות. לעתים, לצורך בניית דירה, עוברות 13 שנים משלב ההחלטה עד למסירת המפתח.

נתניהו אמר כי “בישראל עודף רגולציה ובירוקרטיה, ולמרות זאת הצמיחה מרשימה. ככל שנתמיד בהפחתת רגולציה נזניק את המשק לצמיחה גבוהה לרווחת אזרחי ישראל”.

מנכ”ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר: “הממשלה מובילה רפורמה מקיפה לטיפול שורש עמוק ויסודי בעודף הרגולציה. כדי לחולל שינוי יש צורך לנהל ‘קרב שוחות’ של ממש. הצעדים שנקטנו מאפשרים הקלה משמעותית על המשק והפחתת יוקר המחיה”.