עסקה תקועה: אף שהמועד לסגירת העסקה למכירת חברת הפניקס על ידי “דלק” ליאנגו יסתיים היום, מבדיקת “מעריב־השבוע” מתברר כי משרד האוצר טרם נתן לקבוצה הסינית את ההיתר המבוקש. אחת הסיבות העיקריות לכך היא אי־הוודאות בנוגע לטיב בעלי השליטה החדשים. בניסיון לשפר את סיכוייהם לקבל את האישור הנכסף מהאוצר, צירפה קבוצת יאנגו, לפני כחודשיים וחצי, את יונל כהן, מנכ”ל מגדל לשעבר, בתור משקיע בחברה, שאמור היה להשקיע בה 130 מיליון שקל, תמורת 4% ממניותיה. כהן התחייב להחזיק במניותיו לפחות 15 שנה ואף אמור היה להתמנות ליו”ר הדירקטוריון. עוד הובטח לאוצר כי ועדת הביקורת תורכב מנציגים מישראל, והפיקוח על עסקאות בעלי ענין “יהיה הדוק”. בנוסף, הובטח לשפר את הממשל התאגידי.

בדיקת האוצר בנוגע לאישור העסקה נעשית על ידי צוות מקצועי, תחת פיקוח צמוד של מנהלת רשות שוק ההון דורית סלינג’ר. הסינים פנו לקבלת היתר לרכישת הפניקס עוד באוגוסט 2016, לאחר שקבוצות אחרות נענו בשלילה. הפעם האחרונה שבה הוארך המועד לסגירת העסקה הייתה כבר לפני חודשיים.

קבוצת דלק, בעלת הפניקס, הסכימה להאריך את המועד לסגירת העסקה בתנאי ששווי החברה לצורך המכירה יהיה גבוה ב־150 מיליון שקל ויסתכם ב־2.15 מיליארד שקל. למרות זאת, באוצר, כך מתברר, לא התרשמו מהשינויים הקוסמטיים במבנה העסקה, וככל הנראה היתר הרכישה לא יינתן גם הפעם. קבוצת דלק, כך נדמה, נואשה הפעם מהניסיונות למכירת החברה ומסתמן כי לא תסכים לתת לסינים ארכה נוספת. בין שאר הסיבות: משום שהמגעים בנושא עלולים ליצור השלכות שליליות על התנהלותה השוטפת של חברת הביטוח.

החשש העיקרי הוא הנזק האפשרי שעלול להיגרם לכספים בהיקף של יותר מ־150 מיליארד שקל שנצברו בחיסכון ארוך הטווח של המבוטחים. אף שהיום כאמור פג תוקף הארכה לסגירת העסקה, קבוצת דלק בשליטתו של איש העסקים יצחק תשובה אינה חייבת לבטל מיידית את העסקה. לחברה ישנה האפשרות לאפשר לסינים למצות את המגעים מול האוצר, אולם במקביל לבטל את הבלעדיות שניתנה להם ולנסות לאתר משקיע פוטנציאלי אחר (מקומי או בינלאומי). האופציה המועדפת הנראית כעת היא מכירת מניות החברה לקבוצות משקיעים בבורסה, תוך ויתור על פרמיית השליטה.

כזכור, מהלך דומה בוצע גם על ידי בינו צדיק, בעל השליטה בפז, שחיסל את השליטה באמצעות סדרת מכירות בבורסה. מנכ”ל דלק אסי ברטפלד לא פסל את האפשרות למכירת הפניקס בבורסה. בשיחה שקיים בשבוע שעבר עם “מעריב־השבוע”, מיד לאחר פרסום דוחות קבוצת דלק, ציין ברטפלד כי לא בטוח שתינתן ארכה נוספת לסינים ובאילו תנאים, אולם הדגיש כי “כל האופציות פתוחות, ובכלל זה אפשרות מכירת החברה דרך הבורסה”.

עוד הוסיף המנכ”ל כי תשובה למעשה נאלץ למכור את הפניקס מכוח החוק שמונע ממנו להחזיק במקביל תאגיד פיננסי ותאגיד ריאלי. הוא הוסיף כי כעת המכירה תואמת את האסטרטגיה של דלק, שמעוניינת להתמקד בעסקי אנרגיה.