ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) הודיע אתמול כי יגיש הצעת חוק להגבלת משך המסע של בעלי החיים במשלוחים החיים של עגלים וטלאים לישראל. העמותה אנונימוס למען זכויות בעלי החיים והעמותה תנו לחיות לחיות, המובילות את המאבק במשלוחים החיים, דורשות את הפסקתם המוחלטת. על פי הצעת החוק, שעליה חתמו 22 חברי כנסת, לא ייבא אדם לישראל מחוץ לארץ בעל חיים לשחיטה אלא אם כן יעמוד בקריטריונים מוגדרים: בהובלה באונייה, משקלו של בעל החיים יהיה 100 עד 200 ק"ג וזמן ההובלה לא יעלה על שישה ימי מסע. בהובלה בכלי טיס משקלו של בעל החיים יהיה 60 עד 150 ק"ג, הטיסה תהיה ישירה מאירופה וזמן הטיסה לא יעלה על שש שעות.
 
בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי היא מיועדת "להפסיק את הסבל החמור והמיותר שנגרם למאות אלפי בעלי חיים המיובאים לישראל במסעות קשים ואכזריים רק כדי להישחט בסוף הדרך. בעלי החיים מיובאים מאוסטרליה ומאירופה, במסעות ימיים ממושכים, העשויים להימשך שבועות. הם מוחזקים בצפיפות קשה, מתבוססים בצואתם וסובלים מעומס חום, מטלטלות הדרך ומפגיעות. רבים מהם אינם שורדים". 
 
ב־2014 בוטל המכס על יבוא עגלים וטלאים, ומאז חלה עלייה חדה במספר המיובאים. ב־2015 יובאו ארצה 298 אלף עגלים וטלאים; מחציתם מאוסטרליה ומחציתם מאירופה. 
 

למרות הבטחת משרד החקלאות ביולי 2016 כי יפעל להגבלת המשלוחים החיים, התברר שב־2016 הגיע היקף המשלוחים החיים לשיא: יובאו 571,792 עגלים וטלאים (כמעט כפול בהשוואה ל־2015).