האטה במכירת דירות. בחודשים פברואר-אפריל נרשמה ירידה של 14.9% במכירת דירות לעומת שלושת החודשים שלפניהם. כך מסרה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מפילוח הנתונים עולה, כי נרשמה ירידה של 11.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו וצניחה של 20% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (דירות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, קבוצות רכישה ולהשכרה).

לעומת זאת, במספר הדירות החדשות שנמכרו, נרשם בחודשים ינואר-אפריל גידול של 2.3% לעומת ארבעת החודשים שלפניהם, דבר המצביע על כך שההאטה במכירת הדירות החלה מפברואר.

בלמ"ס ציינו שבפברואר-אפריל עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-10,300 יחידות, מתוכן כ-62% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה (כ-38%) דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. בלמ"ס ציינו עוד שבניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת בחודשים פברואר-אפריל ירידה של 9.9% במכירת דירות.
בחודשים מאי 2016-אפריל 2017 – כ-27% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז וכ-8% בלבד במחוז ירושלים. 
עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי בחודשים פברואר-אפריל (2017) נמכרו כ-6,170 דירות חדשות. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים מסתמנת באותם חודשים ירידה של 12.1%.
על פי נתוני המגמה, נרשמה ירידה של 2.7% בממוצע לחודש במספר הדיורת החדשות שנמכרו בחודשים יוני 2016-אפריל 2017 והוא עמד על רמה ממוצעת של כ-2,280 דירות בחודש. זאת, לאחר עלייה של 1% בממוצע בחודשים ינואר-מאי 2016.
בלמ"ס ציינו עוד שבחודשים מאי2016-אפריל 2017 החלה בנייתן של כ-4,590 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 6.1 דירות שמכרו קבלנים. זאת, לעומת דירה אחת לכל 13.4 דירות שמכרו קבלנים ב-12 החודשים הקודמים.