מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, רשם היום (רביעי) הצלחה קטנה בבית המשפט, כשהצליח, באמצעות עורכי דינו, להשתחרר מההגבלות של מעצר הבית בו שהה עד עתה. למרות זאת, לפילבר צפויה עוד דרך ארוכה במהלך בדיקת הפרשה, וכרגע נאסר עליו ליצור קשר עם אנשי משרדו, או מי מהאנשים אשר מעורבים בחקירה. כמו כן, לא יוכל ליצור קשר עם אף אחד מעובדי בזק או yes. פילבר, אשר לא היה נוכח בדיון, ביקש באמצעות עורכי דינו כי ההגדרה תשתנה להשעייה זמנית, ולא להרחקה, על מנת שלא לפגוע במשכורתו. הדיון הבא נקבע לעוד שבועיים.התנאים המגבילים יאסרו עליו להיכנס אל המחשב שלו, הן מביתו והן מהמשרד, וכמו כן, הוא יפקיד את דרכונו על מנת שלא יוכל לצאת מהארץ בחצי השנה האחרונה. הערבות אותה הפקיד בסך 400 אלף ש"ח, תישאר במערכת המשפט.הדיון השני נערך בעניינה של קאהן גונן, היועצת הבכירה של פילבר, שחשודה בעבירות לפי חוק ניירות ערך וחוק העונשין. גונן שוחררה גם היא, ותפקיד ערבות של צד שלישי, על סך של 200 אלף שקל. לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה, הסכימה השופטת על שחרורה בתנאים מגבילים. גונן לא תוכל ליצור קשר או לקחת חלק בהתנהלות קבוצות יורוקום, בזק וחלל, ולא תוכל ליצור קשר עם עובדי משרד התקשורת העובדים שקשורים אליה או לחקירה. היא לא תוכל להיכנס למחשב שלה, או להגיע לכל חומר הקשור לחקירה, ותפקיד את דרכונה למשך חצי שנה.השופטת, רונית פוזננסקי כץ, קבעה לגבי עניין ההשעייה: "בימים הקרובים אמור להתקיים דיון בשאלת השעייתו הזמנית של החשוד, במסגרת דיון בנציבות שירות המדינה. עוד נמסר לבית המשפט כי נוכח עמדתו של החשוד להסכים לאותה השעייה, הרי שהתנאים המבוקשים על ידי הרשות, בעיקר הבקשה לאיסור עיסוק והרחקה, חוסים תחת תנאי ההשעיה". 
"ככל שהחלטת הנציבות תהיה להשעות באופן זמני את החשוד מתפקידיו כמנכ"ל משרד התקשורת, הרי שנטיית בית המשפט תהיה שלא להורות על הרחקה ואיסור עיסוק. לצד זאת, בית המשפט יורה על איסור יצירת קשר".