חוק מיסוי דירה שלישית, שהיה עד עכשיו גולת הכותרת במאבקו של שר האוצר, משה כחלון, במחירי הדיור, ספג היום (ראשון) מכה בבג"ץ, שם הוחלט כי החוק יוחזר לוועדת הכספים, כיוון שנמצאו פגמים מהותיים בהליך קבלת ההחלטה. מדובר אמנם בהחלטה שבסופו של דבר צפויה רק לעכב את התהליך, אך בעצם קבלת העתירה, קיבל השופט נועם סולברג, ביחד עם השופטים נאור, חיות והנדל את הטענות לפיהן החוק הועבר במהירות וללא אפשרות אמיתית ללמוד את החומר. מי שהיה בדעת מיעוט היה השופט מני מזוז. כחלון אמר בתגובה כי הוא חש "צער ואכזבה עמוקה מהחלטת בג"ץ". 

"בפתח הדיון בפסק דינו של השופט סולברג נדונו השיקולים העקרוניים המנחים את בית המשפט, בבואו לערוך ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה של הכנסת. מכוחו נגזר מעמדה הרם של הכנסת כרשות עצמאית האמונה על מלאכת החקיקה, ואשר מחייב איפוק וריסון בהפעלת ביקורת שיפוטית על פעילותה". לאחר מכן הוסיף: "הוצגו הצדקות להתערבות שיפוטית בהליך החקיקה, בשים לב בין היתר לעקרון שלטון החוק ולתפקידה של הכנסת בפיקוח ובקרה על פעילותה של הממשלה.

"אכן, עקרון הפרדת הרשויות מחייב כי ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה תֵעשה בדחילו ורחימו, במתינות ובכבוד; אולם בד בבד הוא מחייב את בית המשפט לעמוד על המשמר, לבל תהיה הכנסת כאסקופה הנדרסת בגלגלי הממשלה. על בית המשפט למלא את תפקידו בנאמנות ובאחריות, בין היתר באמצעות קיומו של הליך חקיקה תקין ופורה. לא בביקורת על תוכנו של החוק עסקינן, אלא בבחינת הליכי חקיקתו בלבד".

התערבות שיפוטית בהליך החקיקה תהא מוצדקת רק אם נפל בו 'פגם היורד לשורש ההליך', שיש בו פגיעה קשה וניכרת בעקרונות היסוד של הליך החקיקה. עם עקרונות יסוד אלו נמנה בין היתר עקרון ההשתתפות, הנבחן באמצעות שני מדדים: האחד, האם נשללה מחברי הכנסת 'כל אפשרות מעשית לדעת על מה הם מצביעים'; השני, האם נשללה מחברי הכנסת 'כל אפשרות מעשית לגבש עמדה בנוגע להצעת החוק'.

 


בפסק הדין מותחים השופטים ביקורת וטוענים כי ההליך המהיר, באישון לילה, היה בעוכרי קבלת החוק: "במסגרת זאת דוחק הזמנים שבו קיימה ועדת הכספים את הדיון, אשר לא אִפשר לחברי הכנסת ללמוד את הצעת החוק המעודכנת לפרטיה עובר לדיון בוועדה; אווירת החיפזון, הלחץ והבהילות שאפיינה את הדיון בוועדה (כפי שהדבר משתקף בפרוטוקול הדיון); ובשים לב למורכבותו של הסדר מס ריבוי דירות, הסדר שנודעות לו השלכות כלכליות ומשפטיות כבדות משקל, ואשר לא ניתן להידרש אליו בחיפזון וכלאחר-יד. הודגש, כי כל אחד ממאפייני ההליך דנן, כשלעצמו, איננו עילה לפסילת הליך החקיקה. 
 
"אולם, כאשר בסד זמנים דחוק כזה נדרשים חברי הכנסת לשמוע הקראה של סעיפי הצעת החוק – 'חדשים' גם 'ישנים' – להבין ולעבד במחשבתם את ההסבר על אודותיהם, להביע דעה ולהאזין לדעות אחרות; כל זאת באישון ליִל, לאחר ימי דיונים ארוכים ומייגעים בנושאים אחרים, וכאשר כל העת דוחקים בהם להחיש ולמהר – הרי שברי כי אין ניתן לנהל כך דיון אמיתי". סולברג אף מתח ביקורת על האופוזיציה וכתב כי "בשולי הדברים, 'נטישת' הדיון בוועדת הכספים על-ידי חברי הכנסת מטעם האופוזיציה, יתכן ונימוקיה עמה בשדה הפוליטי, אך בשדה המשפטי היא אינה מבססת עילה לביקורת שיפוטית על ההליך".

בתוך כך, שר האוצר משה כחלון, שעמד מאחורי החוק, אמר בתגובה: "צער ואכזבה עמוקה מהחלטת בג"ץ לבטל את מס הדירה השלישית. אני בטוח שיש איתי עשרות אלפי זוגות צעירים שמאוכזבים. זה לא הקושי הראשון, עברנו הרבה קשיים, אבל אני מתחייב שאנחנו נמשיך להיאבק במשקיעים. לא יעלה על הדעת שלאחד יהיה ארבע, חמש, שש דירות ולאחד לא יהיה דירה, ולא יוכל לחלום על דירה". לאחר מכן פנה ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, בבקשה לחוקק מחדש את החוק.